27 Sep 2018

S.C. TURSIB S.A. face public fişierul GTFS, care conţine staţiile şi locaţiile acestora, orare, programe de circulaţie.

Fişierul GTFS se găseşte pe pagina Trasee şi  nu conţine date cu carecter personal.

Tursib nu răspunde de modul de utilizare a datelor cuprinse în fişier.

Fişierul GTFS conţine staţiile Tursib şi locaţiile acestora, orarele si programele de circulaţie:

News archive

Sugestii

Your suggestion

Enter your message and the verification code, then press 'Send'.

If you wish to receive an answer, please use the contact form.