Convocator AGA

Convocatorul AGA din data de 29.03.2018 si ordinea de zi:

Consiliul de Administratie al S.C. TURSIB S.A. cu sediul in Sibiu, str. Munchen, nr.1, jud. Sibiu

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, in data de 29.03.2018, ora 13:15,  la sediul Primariei Municipiului Sibiu din str. Samuel Von Brukenthal 2, Sibiu 550178, cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea termenilor, precum si tranzactiile avute in vedere de actul aditional la Contractul de Credit, care urmeaza sa fie incheiat intre, Societate, in calitate de debitor, si BERD, in calitate de creditor, prin care se doreste modificarea si clarificarea anumitor sectiuni din Contractul de Credit. Societatea va semna, furniza si indeplini contractul mai sus mentionat.
  2. Aprobarea termenilor, precum si tranzactiile avute in vedere de contractul de ipoteca mobiliara. Societatea va semna, furniza si indeplini, un contract de ipoteca mobiliara asupra anumitor bunuri mobile individualizate, care urmeaza sa fie incheiat intre Societate, in calitate de debitor ipotecar, si BERD, in calitate de creditor ipotecar, prin care Societatea constituie in favoarea BERD o ipoteca mobiliara de rang intai asupra (a) autobuzelor achizitionate in baza Proiectului si (b) Contului de Rezerva pentru Serviciul Datoriei (astfel cum este definit mai jos) impreuna cu avizele si confirmarile si acordurile din formularele atasate la acestea, in scopul garantarii obligatiilor decurgand din Acordurile De Finantare (astfel cum acestea sunt definite in Contractul de Credit) pana la concurenta sumei maxime garantate de 78.840.000 lei/RON.
  3. Aprobarea  termenilor, precum si tranzactiile avute in vedere de contractul de ipoteca imobiliara. Societatea va semna, furniza si indeplini, un contract de ipoteca imobiliara care urmeaza sa fie incheiat in forma autentica intre,  Societate, in calitate de debitor ipotecar si BERD, in calitate de creditor ipotecar, prin care Societatea constituie o ipoteca imobiliara [si o interdictie de a greva, inchiria, dispune de, dezlipi, alipi, construi, restructura, demola sau dispune in orice alt mod] asupra proprietatii imobiliare a Societatii constand in (i) teren intravilan avand o suprafata de 33.351 metri patrati de teren din acte si 33.671 metri patrati din masuratori, situata in Sibiu, nr. 1, Judetul Sibiu, Strada Munchen, inregistrat in Cartea Funciara a Municipiului Sibiu nr. 124887, avand nr. cadastral 124887, si (ii) cladirile situate pe acesta inregistrate in Cartea Funciara a Municipiului Sibiu nr. 124887 avand nr. cadastrale 124887-C1, 124887-C2, 124887-C3, 124887-C4, 124887-C5, 124887-C6 si 124887-C7, in favoarea BERD, in scopul garantarii obligatiilor decurgand din Acordurile De Finantare (astfel cum acestea sunt definite in Contractul de Credit) pana la concurenta sumei maxime garantate de 78.840.000 lei/RON.
  4.  Aprobarea termenilor, precum si tranzactiile avute in vedere de contractul privind contul de rezerva pentru serviciul datoriei. Societatea va semna, furniza si indeplini, un contract care urmeaza sa fie incheiat intre BERD, Societate si o banca a contului aleasa de Societate si acceptabila pentru BERD ("Banca"), care reglementeaza finantarea, administrarea si controlul unui cont de rezerva pentru serviciul datoriei ("Contul de Rezerva pentru Serviciul Datoriei") care urmeaza sa fie deschis de catre Societate la Banca.
  5.  Aprobarea termenilor, precum si tranzactiile avute in vedere de Acordul de sprijin Municipal. Societatea va semna, furniza si indeplini un acord de sprijin municipal care urmeaza sa fie incheiat intre BERD, Societate si Municipiul Sibiu, continand, printre altele, anumite declaratii, garantii si angajamente ale Societatii si/sau ale Municipiului Sibiu.
  6.  Aprobarea termenilor oricarui alt, precum si tranzactiile avute in vedere de orice alt, document desemnat ca fiind un "Acord De Finantare" in baza Contractului de Credit la care Societatea va fi parte, impreuna cu orice alte documente auxiliare, declaratii, confirmari, renuntari sau formalitati sau documente care ar putea fi avute in vedere in orice alt mod de documentele listate mai sus, in punctelor de la 1 la 5 si de celelalte documente mentionate in cuprinsul acestora sau documente care rezulta din negocierile cu BERD (inclusiv, fara a se limita la, orice scrisori de informare, contracte, declaratii, notificari, certificate ale administratorului, corespondenta, certificate, documente in legatura cu sau cerute in baza contractelor la care se face referire mai sus, cereri de tragere, scrisori de mandat sau alte scrisori de comision incheiate cu BERD) . Societatea va semna, furniza si indeplini orice astfel de document.
  7.  Aprobarea autorizarii d-lui Dan Caprariu, in calitate de Director General al Tursib S.A, sa negocieze, redacteze, semneze, incheie, execute, furnizeze, perfecteze, inregistreze, primeasca, transmita, modifice sau sa completeze, unde este cazul, in numele si pe seama Tursib S.A, documentele mentionate  la punctele de la 1 la 6 de mai sus
  8. Diverse
     

                                Presedinte Consiliu de Administratie

                                            Ec. Mircea Ovidiu

 

Sugestii

Sugestia dumneavoastră

Completați mesajul și codul de verificare, apoi apăsați pe 'Trimite'.

Dacă doriți să primiți un răspuns, va rugăm folosiți formularul de contact.