Convocator AGA

Convocatorul AGA din data de 29.03.2019 si ordinea de zi:

Consiliul de Administratie al S.C. TURSIB S.A. cu sediul in Sibiu, str. Munchen, nr.1, jud. Sibiu

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, in data de 29.03.2019, ora 11:30,  la sediul Primariei Municipiului Sibiu din str. Samuel Von Brukenthal 2, Sibiu 550178, cu urmatoarea ordine de zi:

a sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din data de 29.03.2019, ora 11:30

 

  1. Analiza repartizarilor de profit net aferente anilor 2015-2017, in vederea redistribuirii de “minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende, in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat”,  conform adresa nr.17498/06.03.2019 emisa de Primaria Municipiului Sibiu, inregistrata la Tursib SA cu nr.1892/08.03.2019.  
  2. Analiza si aprobarea prelungirii duratei contractuale, pe o perioada de 18 luni, a serviciilor juridice de reprezentare in instanta-contract nr.3871/01.03.2018 incheiat cu Bacila si Asociatii-Societate Civila de Avocati. 
  3. Desemnarea a doi noi membri ai Consiliului de Administratie al SC TURSIB S.A. conform art. 29 alin. 1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in baza Raportului privind numirile finale. Aprobarea perioadei mandatului, formei contractului de mandat care va fi incheiat cu administratorii desemnati si a remuneratiei fixe a acestora. Imputernicirea Directorului general al societatii Tursib SA, pentru efectuarea operatiunilor necesare in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului Sibiu, conform hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala a Actionarilor. 
  4. Diverse.

 

  

 

 

                        Presedinte Consiliu de Administratie

                                            Ec. Mircea Ovidiu

 

Sugestii

Sugestia dumneavoastră

Completați mesajul și codul de verificare, apoi apăsați pe 'Trimite'.

Dacă doriți să primiți un răspuns, va rugăm folosiți formularul de contact.