Convocator AGA

Convocatorul AGA din data de 29.05.2017 si ordinea de zi:

Consiliul de Administratie al S.C. TURSIB S.A. cu sediul in Sibiu, str. Munchen, nr.1, jud. Sibiu

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, in data de luni 29 mai 2017, in Sala de sedinte a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din str. S. Brukenthal nr.2, cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Prezentarea si aprobarea Raportului Administratorilor (de gestiune) SC Tursib SA pentru activitatea desfasurata in anul 2016;
 2. Prezentarea si aprobarea Raportului de audit privind exercitiul financiar 2016;
 3. Prezentarea raportului anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC Tursib SA cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2016, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 4. Prezentarea raportului anual al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de administratie al SC Tursib SA;
 5. Prezentarea si aprobarea Bilantului contabil, a Contului de profit si pierdere, a Anexelor si a Notelor explicative pentru anul 2016. Aprobarea repartizarii profitului realizat la 31.12.2016;
 6. Prezentarea Planului de administrare al SC Tursib SA pentru perioada mandatului 2017-2018.;
 7. Negocierea si aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare;
 8. Completarea contractului de mandat cu clauze privind indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati si modul de determinare si plata a componentei variabile;
 9. Desemnarea unui reprezentant al Adunarii Generale a Actionarilor pentru semnarea anexei la contractele de mandat ale administratorilor;
 10. Analiza si aprobarea desfiintarii constructiilor apartinand SC Tursib SA situate in Sibiu,  Calea Dumbravii, nr. 133, conform autorizatiei de demolare nr. 14/27.03.2017;
 11. Diverse.

                                Presedinte Consiliu de Administratie

                                            Ec. Mircea Ovidiu

 

Sugestii

Sugestia dumneavoastră

Completați mesajul și codul de verificare, apoi apăsați pe 'Trimite'.

Dacă doriți să primiți un răspuns, va rugăm folosiți formularul de contact.