Convocator AGA

Convocatorul AGA din data de 24.11.2016, ora 15:00 si ordinea de zi:

Consiliul de Administratie al S.C. TURSIB S.A. cu sediul in Sibiu, str. Calea Dumbravii nr.133-135

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, in data de 24 noiembrie 2016 ora 15.00, in Sala de sedinte a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din str. S. Brukenthal nr.2, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Propunere privind insusirea de catre Adunarea Generala a Actionarilor a Raportului de evaluare a membrilor Consiliului de Administratie care au depus cereri de reinnoire a mandatului, raport intocmit de Comisia de Selectie, conform Hotararii Consiliului Local nr. 354/27.10.2016;

2. Desemnarea membrilor Consiliului de Administratie al societatii Tursib SA, in baza Raportului de evaluare si/sau propunere spre aprobare a declansarii procedurii de selectie, conform art. 29 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 prin Consiliul de Administratie/Comitetul de Nominalizare si Remunerare pentru numirea membrului/membrilor în Consiliul de Administratie al SC TURSIB SA pentru locul/locurile ramase vacante, dupa caz;

3. Propunere spre aprobare a componentei Comisiei care va reprezenta autoritatea tutelara in procedura de consultare/avizare in cadrul procedurii de selectie prevazuta de OUG 109/2011 si normele de aplicare a acesteia;

4. Propunere spre aprobare a formei Contractului de mandat care va fi incheiat cu administratorii Consiliului de Administratie al SC TURSIB SA;

5. Aprobarea remuneratiei fixe lunare a administratorilor;

6. Propunere privind aprobarea  limitei maxime a remuneratiei fixe a directorilor  societatii;

7. Desemnarea unui reprezentant al Adunarii Generale a Actionarilor  pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor SC TURSIB SA;

8. Imputernicirea conducerii executive a societatii pentru efectuarea operatiunilor necesare in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului Sibiu, conform hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala a Actionarilor;

     9. Propunere privind mutarea sediului social al societatii Tursib SA la noua locatie din mun. Sibiu, str. Munchen, nr.1, jud. Sibiu si infiintarea unui punct de lucru la adresa actualei autobaze din mun. Sibiu, Calea Dumbravii, nr. 133-135, jud. Sibiu;

       10. Analiza raspunsului la petitia nr. 65392/06.09.2016;

       11. Diverse

                                Presedinte Consiliu de Administratie

                                            Ec. Mircea Ovidiu

 

Sugestii

Sugestia dumneavoastră

Completați mesajul și codul de verificare, apoi apăsați pe 'Trimite'.

Dacă doriți să primiți un răspuns, va rugăm folosiți formularul de contact.