Convocator AGA

Convocatorul AGA din data de 20.12.2017 si ordinea de zi:

Consiliul de Administratie al S.C. TURSIB S.A. cu sediul in Sibiu, str. Munchen, nr.1, jud. Sibiu

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, in data de  20.12.2017, ora 15:00, la sediul SC TURSIB SA, cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea numirii pe o perioada de trei ani a Auditorului societatii, societatea Baker Tilly Klitou and Partners S.R.L.
 2. Aprobarea comasarii  parcelelor situate in mun. Sibiu, Calea Dumbravii, nr. 133, proprietate a SC TURSIB SA (imobilele înscrise în CF 107620 Sibiu, CF 107665 Sibiu, CF 107654 Sibiu, CF 107644 Sibiu, CF 107642 Sibiu, CF 107639 Sibiu, CF 105086 Sibiu, CF 107638 Sibiu, CF 107619 Sibiu, CF 107664 Sibiu)   si dezmembrarii terenului in vederea construirii unui drum public  de accces intre str. Ariesului si str. Siretului, conform Planului Urbanistic General.
 3. Prezentarea si aprobarea termenilor si conditiilor imprumutului BERD:
  • Aprobarea termenilor, precum si indeplinirea obligatiilor in baza, precum si tranzactiile avute in vedere de, un(ui) contract de credit guvernat de dreptul englez, care urmeaza sa fie incheiat intre, Societate, in calitate de debitor, si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare ("BERD"), in calitate de creditor, prin care BERD este de acord sa puna la dispozitia Societatii un credit avand valoarea totala maxima a principalului de pana la 65.700.000 RON in scopul finantarii achizitiei de autobuze si a refinantarii imprumutului existent dat de BERD Societatii ("Proiectul") ("Contractul de Credit") si aprobarea semnarii, furnizarii si indeplinirii contractului mai sus mentionat.
  • Aprobarea termenilor, precum si tranzactiile avute in vedere de Scrisoarea de informare si semnarea, furnizarea si indeplinirea, Scrisorii de informare in legatura cu Contractul de Credit, in forma si substanta satisfacatoare pentru BERD, adresata de Societate catre BERD, continand declaratiile sale in legatura cu toate faptele materiale cu privire la folosirea veniturilor, organizarea, statusul, operatiunile, afilierile, datoriile si bunurile Societatii si alte chestiuni incidente tranzactiei avuta in vedere de Contractul de Credit, precum si orice act aditional sau supliment la asemenea scrisoare, care este acceptat de BERD.
  • Aprobarea termenilor oricaror alte documente auxiliare, declaratii, confirmari, renuntari sau formalitati care ar putea fi avute in vedere de documentele listate in Articolele 1 si 2 (inclusiv, fara a se limita la, orice declaratii, notificari, certificate ale administratorului, corespondenta, certificate, cereri de tragere) si aprobarea semnarii, furnizarii si indeplinirii oricarui astfel de document.
  • Aprobarea autorizarii d-lui Dan Caprariu, in calitate de Director General al Tursib S.A, sa negocieze printre altele termenii Acordului de Imprumut pana la semnarea acestuia, sa redacteze, sa semneze, sa incheie, sa execute, sa furnizeze, sa perfecteze, sa inregistreze, sa primeasca, sa transmita, sa modifice sau sa completeze, unde este cazul, in numele si pe seama Tursib S.A, documentele mentionate la punctele de mai sus.
 4. Aprobarea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului general al SC TURSIB SA.
 5. Diverse.

                                Presedinte Consiliu de Administratie

                                            Ec. Mircea Ovidiu

 

Sugestii

Sugestia dumneavoastră

Completați mesajul și codul de verificare, apoi apăsați pe 'Trimite'.

Dacă doriți să primiți un răspuns, va rugăm folosiți formularul de contact.