Convocator AGA

Convocatorul AGA din data de 27.01.2017, ora 12:30 si ordinea de zi:

Consiliul de Administratie al S.C. TURSIB S.A. cu sediul in Sibiu, str. Munchen, nr.1, jud. Sibiu

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, in data de vineri, 27 ianuarie 2017 ora 12.30, in Sala de sedinte a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din str. S. Brukenthal nr.2, cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Desemnarea unui membru al Consiliului de Administratie  al SC TURSIB S.A. conform art. 29 alin. 1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in baza Raportului privind numirile finale.
  2. Aprobarea perioadei mandatului, formei contractului de mandat care va fi incheiat cu administratorul desemnat si a remuneratiei fixe a acestuia.
  3. Desemnarea unui reprezentant al Adunarii Generale a Actionarilor pentru semnarea contractului de mandat.
  4. Imputernicirea conducerii executive a societatii, pentru efectuarea operatiunilor necesare in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului Sibiu, conform hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala a Actionarilor.
  5. Diverse.
    5.1 Prezentarea graficului privind relocarea autobazei Tursib,   desfiintarea si valorificarea autobazei situate in Sibiu, Calea Dumbravii, nr. 133-135, jud. Sibiu.

                                Presedinte Consiliu de Administratie

                                            Ec. Mircea Ovidiu

 

Sugestii

Sugestia dumneavoastră

Completați mesajul și codul de verificare, apoi apăsați pe 'Trimite'.

Dacă doriți să primiți un răspuns, va rugăm folosiți formularul de contact.