Convocator AGA

Convocatorul AGA din data de 24.05.2018 si ordinea de zi:

Consiliul de Administratie al S.C. TURSIB S.A. cu sediul in Sibiu, str. Munchen, nr.1, jud. Sibiu

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, in data de 24.05.2018, ora 13:00,  la sediul Primariei Municipiului Sibiu din str. Samuel Von Brukenthal 2, Sibiu 550178, cu urmatoarea ordine de zi:

a sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din data de 24.05.2018, ora 13:00

  1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare ale societatii la data de 31.12.2017 (bilant contabil, cont de profit si pierdere, situatia capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si a raportului administratorilor);
  2. Prezentarea si aprobarea Raportului de audit ;
  3. Prezentarea si aprobarea repartizarii profitului realizat la 31.12.2017;
  4. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea SC TURSIB SA la data de 31.12.2017, elaborat potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
  5. Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de administratie al SC Tursib SA;
  6. Prezentarea Raportului anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC Tursib SA cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2017, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
  7. Numirea comisiei care va reprezenta actionarul, Consiliul Local,  pentru efectuarea evaluarii activitatii desfasurate de   membrii Consiliului de Administratie in anul 2017;
  8. Diverse
     

                                Presedinte Consiliu de Administratie

                                            Ec. Mircea Ovidiu

 

Sugestii

Sugestia dumneavoastră

Completați mesajul și codul de verificare, apoi apăsați pe 'Trimite'.

Dacă doriți să primiți un răspuns, va rugăm folosiți formularul de contact.