Convocator AGA

Convocatorul AGA din data de 20.12.2018 si ordinea de zi:

Consiliul de Administratie al S.C. TURSIB S.A. cu sediul in Sibiu, str. Munchen, nr.1, jud. Sibiu

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, in data de 20.12.2018, ora 15:00,  la sediul Primariei Municipiului Sibiu din str. Samuel Von Brukenthal 2, Sibiu 550178, cu urmatoarea ordine de zi:

a sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din data de 20.12.2018, ora 15:00

 

  1. Analiza si aprobarea propunerii privind Profilul si Matricea Consiliului de Administratie al societatii Tursib S.A. elaborate in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a Hotararii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare, de catre expertul independent desemnat, in consultare cu Comitetul de nominalizare si remunerare constituit in cadrul Consiliului de Administratie si avizate de catre Consiliul de Administratie al societatii;
  2. Analiza si aprobarea contractelor care se vor incheia intre  TURSIB S.A. si Municipiul Sibiu in cadrul proiectelor Modernizarea Transportului Public din Municipiul Sibiu” și “Linia verde de transport public a Municipiului Sibiu”;
  3. Aprobarea dezmembrarii imobilelor necesare amplasarii statiei de alimentare autobuze CNG, inclusiv postul trafo aferent, in vederea inscrierii dreptului de superficie al Municipiului Sibiu;
  4. Imputernicirea Directorului general al societatii pentru efectuarea operatiunilor necesare, in vederea perfectarii, inscrierii, inregistrarii dezmembrarii imobilelor  si  constituirii dreptului de superficie, conform hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala a Actionarilor;
  5. Diverse.

 

  

 

                        Presedinte Consiliu de Administratie

                                            Ec. Mircea Ovidiu

 

Sugestii

Sugestia dumneavoastră

Completați mesajul și codul de verificare, apoi apăsați pe 'Trimite'.

Dacă doriți să primiți un răspuns, va rugăm folosiți formularul de contact.