Convocator AGA

Convocatorul AGA din data de 29.11.2018 si ordinea de zi:

Consiliul de Administratie al S.C. TURSIB S.A. cu sediul in Sibiu, str. Munchen, nr.1, jud. Sibiu

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, in data de 29.11.2018, ora 15:00,  la sediul Primariei Municipiului Sibiu din str. Samuel Von Brukenthal 2, Sibiu 550178, cu urmatoarea ordine de zi:

a sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din data de 29.11.2018, ora 15:00

 

1. Propunere privind insusirea de catre Adunarea Generala a Actionarilor a Raportului de evaluare al membrilor Consiliului de Administratie care au depus cereri de reinnoire a mandatului, raport intocmit de Comisia de Selectie, conform Hotararii Consiliului Local nr. 388/31.10.2018;
2. Desemnarea membrilor Consiliului de Administratie al societatii Tursib S.A., in baza Raportului de evaluare intocmit de Comisia de Selectie ;
3. Propunere spre aprobare a formei Contractului de mandat care va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie al societatii TURSIB S.A.;
4. Aprobarea nivelului remuneratiei fixe lunare a membrilor Consiliului de Administratie;
5. Desemnarea unui reprezentant al Adunarii Generale a Actionarilor  pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor  TURSIB S.A.;
6. Imputernicirea conducerii executive a societatii pentru efectuarea operatiunilor necesare in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului Sibiu, conform hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala a Actionarilor;
7. Diverse.

  

 

                        Presedinte Consiliu de Administratie

                                            Ec. Mircea Ovidiu

 

Sugestii

Sugestia dumneavoastră

Completați mesajul și codul de verificare, apoi apăsați pe 'Trimite'.

Dacă doriți să primiți un răspuns, va rugăm folosiți formularul de contact.