Drepturile si obligatiile calatorilor

(conform Legii 92/2007 – legea serviciilor de transport public local)

Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele:

 • utilizatorii au dreptul de a beneficia, liber și nediscriminatoriu, de serviciul de transport public local;
 • utilizatorii au dreptul de acces la informațiile publice cu privire la serviciul de transport public local;
 • hotărârile consiliilor locale cu privire la transportul public local vor fi aduse la cunoștința utilizatorilor;
 • utilizatorii au dreptul să conteste hotărârile consiliilor locale, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect, provocat de acestea, în condițiile legii;
 • să sesizeze autorităților administrației publice locale orice deficiențe constatate în efectuarea serviciilor de transport public local i să facă propuneri vizând înlăturarea acestora;
 • să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind serviciul de transport public local;
 • pentru plata serviciului de transport public local, anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiază, în condițiile legii, de facilități.

Principalele obligatii ale utilizatorilor sunt:

 • să dețină legitimații de călătorie valabile sau alte documente de transport stabilite prin lege, pe care sa le prezinte inspectorilor de trafic in momentul controlului;
 • să achite costul legitimațiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menționate lizibil pe acestea;
 • să achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciului furnizat/prestat pe baza contractelor;
 • să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;
 • să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii precum și cu ceilalți utilizatori.
Sugestii

Sugestia dumneavoastră

Completați mesajul și codul de verificare, apoi apăsați pe 'Trimite'.

Dacă doriți să primiți un răspuns, va rugăm folosiți formularul de contact.