Procedura de selectie membru in C.A.

PROCEDURĂ DE SELECŢIE MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL S.C. TURSIB S.A. SIBIU

În aplicarea art. 29 alin. (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administraţie al Societăţii Tursib S.A., cu  sediul social în Sibiu, str. Andrei Şaguna nr. 9, CIF 2684932, înregistrată la ORC sub nr. J32/1026/1998

ANUNŢĂ

organizarea procedurii de selecţie pentru un membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Tursib S.A.

 1. Persoanele  trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:
 1. studii superioare tehnice de specialitate in domeniul transporturilor;
 2. experienta in imbunatatirea performantei societatilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
 3. sa nu fie in situatii de conflict de interese  sau incompatibilitati prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,  cu modificarile si completarile ulterioare si Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 4. sa nu faca parte din mai mult de 2 consilii de administraţie ale întreprinderilor publice;
 5. sa cunoasca limba romana (scris si vorbit);
 6. sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 7. minim 10 ani experienta profesionala ;
 8. sa nu fi fost destituit dintr-o functie publica sau sa nu ii fi incetat contractul individual de munca  pentru  motive imputabile salariatului, in ultimii 5 ani;
 9. persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2)din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi fondatori nu vor putea fi nici administratori.

II. Criterii de evaluare:

1. COMPETENTE

1.1. Competente specifice sectorului

1.1.1. Experienta relevanta in domeniul transportului de calatori
1.1.2. Cunoasterea proceselor tehnologice/operationale din domeniul transportului public de calatori

1.2. Competente profesionale de importanta strategica

1.2.1. Viziune si planificare strategica
1.2.2. Capacitate de luare a deciziilor si de evaluare a impactului acestora asupra intreprinderii si angajatilor acesteia
1.2.3. Marketing strategic
1.2.4. Managementul riscului
1.2.5. Legislatie
1.2.6. Finante si contabilitate

 

1.3.Guvernanta corporativa

1.3.1. Competente de guvernanta corporativa
1.3.2. Monitorizarea performanței

1.4.Social si personal

1.4.1. Abilitati de comunicare si negociere
1.4.2. Capacitate de analiza si sinteza
1.4.3. Abilitati de relationare

1.5. International

1.5.1.Participarea in organizatii international/europene constituite in domeniul transporturilor si alte domenii relevante

2. Trasaturi

2.1. Integritate si reputatie
2.2. Independenta
2.3. Expunere politica
2.4. Aliniere cu scrisoarea de asteptari a actionarilor

3.Conditii prescriptive si proscriptive

3.1. Numar de mandate
3.2. Ani de cand este director executiv in organizatie
3.3. Studii de specialitate in domeniul transporturilor

III.Documentele necesare pentru depunerea candidaturii:

 • CV
 • Cazier judiciar
 • Copii acte studii
 • Copii act identitate
 • Copie carnet de munca sau alte documente doveditoare care sa ateste experienta conform solicitarii
 • Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate
 • Declaratie pe propria raspundere mentionand daca detine sau nu statutul de independent in sensul art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile ulterioare
 • Declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in vreuna din cauzele de incompatibilitate prevazute de OUG 109/2011 si Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 (art. 73 ind. 1 coroborat cu art. 6, alin. (2)).

Detalii logistice:

 • Documentele se vor transmite la sediul societatii Tursib din Sibiu, str. Munchen, nr. 1, jud. Sibiu, secretariat.
 • Termenul-limită pentru depunerea/transmiterea dosarului de candidatură este 05.01.2017, ora 15.00;
 • Informatii suplimentare se pot solicita la numarul de telefon 0269/426100, persoana de contact Nistor Nicoleta de luni-vineri, ora 07.00-15.00 sau prin email: personal@tursib.ro.

 

Sugestii

Sugestia dumneavoastră

Completați mesajul și codul de verificare, apoi apăsați pe 'Trimite'.

Dacă doriți să primiți un răspuns, va rugăm folosiți formularul de contact.