Solicitare întreruperea activare automată a abonamentului gratuit de elev

/ , având (Se completează CNP-ul elevului) , şi
Prin prezenta solicit întreruperea încărcării automate a abonamentului gratuit de elev de către Tursib începând cu