Cerere pentru reemiterea unui card Tursib de elev

/ , având   solicit reemiterea unui card Tursib.
Declar că:

Declar pe propria răspundere PIERDEREA/FURTUL/DETERIORAREA/DISTRUGEREA cardului pentru transport public local in comun eliberat de SC TURSIB SA.

Sub sancţiunea art.292 cod penal privind falsul în declaraţii, declar că nu a fost încredinţat altei persoane, înstrăinat în alt mod şi mă oblig ca în situaţia în care voi reintra în posesia lui, să-l distrug.


*) în cazul în care cererea este completată de către reprezentantul legal al minorului, se va înscrie CNP-ul minorului
Va rugam sa ne transmiteti atasat urmatoarele documente, urmand pasii de mai jos:

Apasati butonul, selectati documentele dorite si salvati.