Cerere pentru reemiterea unui card Tursib de elev

/ , având   solicit reemiterea unui card Tursib.
Declar că:

Sunt înmatriculat/ă în (Altă unitate de învățământ)

Declar pe propria răspundere PIERDEREA/FURTUL/DETERIORAREA/DISTRUGEREA cardului pentru transport public local in comun eliberat de SC TURSIB SA.

Sub sancţiunea art.292 cod penal privind falsul în declaraţii, declar că nu a fost încredinţat altei persoane, înstrăinat în alt mod şi mă oblig ca în situaţia în care voi reintra în posesia lui, să-l distrug.

• Am citit şi sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile prezentate în “Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal”

• Am înţeles faptul că sunt obligat să anunţ schimbarea unităţii de învăţământ, prin formularul “Notificare schimbare unitate de învăţământ”.

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin completarea acestei cereri.

*) în cazul în care cererea este completată de către reprezentantul legal al minorului, se va înscrie CNP-ul minorului
Va rugam sa ne transmiteti atasat urmatoarele documente, urmand pasii de mai jos:

Apasati butonul, selectati documentele dorite si salvati.