Solicitare activare automată a abonamentului gratuit de elev pentru anul şcolar 2023-2024

/ , având   solicit acordarea dreptului la transport gratuit pentru elevi pentru   (va rugam introduceti numarul de pe cardul nou Tursib) pe întreg parcursul anului şcolar 2023-2024.

Declar că:

•  Am domiciliul în (A se trece adresa din buletin!)

•  Sunt înmatriculat/ă în (a se trece unitatea de invatamant la care elevul incepe anul scolar in luna septembrie 2023)

Prin bifarea fiecărei luni în parte din lista de mai jos, solicit activarea automată a abonamentului gratuit pentru următoarele luni:
Septembrie 2023
Octombrie 2023
Noiembrie 2023
Decembrie 2023
Ianuarie 2024
Februarie 2024
Martie 2024
Aprilie 2024
Mai 2024
Iunie 2024
Iulie 2024
August 2024

• Am citit şi sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile prezentate în “Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal”

• Am înţeles faptul că sunt obligat să anunţ schimbarea unităţii de învăţământ, prin formularul “Notificare schimbare unitate de învăţământ”.

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin completarea acestei cereri.

*) în cazul în care cererea este completată de către reprezentantul legal al minorului, se va înscrie CNP-ul minorului