Reclamații, solicitări, sugestii

Tratarea reclamațiilor în cadrul Tursib S.A.

Tursib S.A. acordă o atenție deosebită rezolvării sesizărilor primite din partea călătorilor. În acest sens, dorim să vă informăm asupra procedurilor și detaliilor necesare pentru a asigura o soluționare eficientă a problemelor semnalate.

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează conform art. 7 din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificarile ulterioare.

În cazul în care doriți să transmiteți o sesizare, vă rugăm să ne oferiți informații detaliate precum data evenimentului, traseul, stația, ora și direcția de deplasare. Aceste detalii sunt esențiale și ne sunt necesare pentru a putea face o identificare rapidă și corectă a situației reclamate.

Pentru sesizările legate de echipamentele noastre de tipul afișajelor electronice din stații, vă rugăm să specificați stația, ora și să descrieți în detaliu situația reclamată.

În cazul sesizărilor referitoare la aparatele galbene contactless din autobuzele Tursib vă rugăm să menționați data, ora, numărul de înmatriculare al autobuzului și dacă este posibil, poziția validatorului (primul, al doilea, etc.).

Sesizările, solicitările și sugestiile se transmit prin completarea formularului de mai jos: