2011-03-03


Conform art.1 si art.6 din HG nr.309/06.05.1996 actualizata:

ART. 1 Elevii si studentii din invatamintul de stat si din invatamintul particular acreditat beneficiaza de tarif redus cu 50% pentru transportul local in comun, de suprafata si subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar si naval, in tot timpul anului calendaristic.

ART. 6 (1) Pentru elevii si studentii care beneficiaza de gratuitate pentru transportul local in comun, abonamentele vor fi achizitionate de catre unitatile de invatamint sau acestia vor primi sume in avans, care vor fi decontate lunar pe baza abonamentului nominal.

Prin colaborarea societatii SC TURSIB SA cu Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu reducerea de tarif 50% era aplicata direct la punctele de distribuire a tichetelor de calatorie. Ulterior era emisa factura aferenta facilitatii de catre SC TURSIB SA si se efectua decontarea ei de catre Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.

In conditiile in care, prin adresa nr.246/31.01.2011, conducerea ULBS a comunicat ca ”incepand cu 01.03.2011 abonamentele vor fi achitate integral (100%) de catre studentii beneficiari”, SC TURSIB SA a sistat eliberarea de abonamente cu reducere 50% studentilor, abonamente valabile pentru luna martie 2011. Singura forma de tichete de calatorie eliberate a fost abonamentele cu pret intreg.

In urma adresei nr.933/28.02.2011 conducerea ULBS a revenit asupra deciziei anterioare.

In aceste conditii, studentii care au ridicat abonament cu pret intreg sunt rugati sa se adreseze conducerii ULBS pentru recuperarea reducerii de tarif 50%.

In masura in care vor interveni modificari in privinta modului de suportare a contravalorii abonamentelor pentru transportul local in comun al studentilor, SC TURSIB SA isi rezerva dreptul de actiune, cu informarea, in prealabil, a categoriilor vizate.

Conducerea SC TURSIB SA