Carduri pentru pensionari


Din 01.07.2014, pensionarii cu domiciliul în Municipiul Sibiu vor circula gratuit cu mijloacele de transport Tursib, NUMAI pe baza unui card personalizat TURSIB (HCL 122/2014).

Pentru emiterea cardurilor, pensionarii se vor prezenta la Agenţia TURSIB din Sibiu, Calea Dumbrăvii 133-135, în perioada   5 mai - 30 iunie 2014, de luni până vineri între orele 7:00 – 21:00 şi sâmbăta între orele 7:00 – 15:00.

Emiterea cardurilor se face pe baza următoarelor documente:

  • Carte/buletin de identitate, care să ateste domiciliul în Municipiul Sibiu;
  • Ultimul cupon de pensie.

Primul card este gratuit.

Solicitanţii vor completa următorul document:

Declaraţie pe proprie răspundere pensionar

Pentru cei care doresc să vină cu documentul completat, acesta se poate procura de la Agenţia şi chioşcurile Tursib sau apăsând click mai sus și tipărindu-l (câte 2 exemplare).

Pensionarii cu domiciliul în municipiul Sibiu arondaţi Casei Judeţene de Pensii Sibiu (CJPS) se vor prezenta o singură dată la sediul Tursib pentru emiterea şi activarea cardului personalizat.

Pensionarii cu domiciliul în municipiul Sibiu arondaţi la alte case de pensii de stat recunoscute legislativ, se vor prezenta lunar (în perioada 15 – 25 a lunii), la Agenţia Tursib, cu cardul şi ultimul cupon de pensie, în vederea activării cardului personalizat pentru luna următoare.

Nu vor beneficia de gratuitate la transportul public executat de Tursib pensionarii care au reşedinţa (viza de flotant) în Municipiul Sibiu.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la punctele de vânzare Tursib sau la telefon 0269/426100.