ABONAMENTE GRATUITE LA TRANSPORTUL PUBLIC ÎN COMUN PENTRU ELEVI ÎN ANUL ȘCOLAR 2023 – 2024


Publicat în

Ȋncepând cu data de 28.08.2023, Tursib oferă posibilitatea tuturor elevilor, să solicite activarea abonamentelor gratuite pentru anul şcolar 2023-2024.

Solicitanţii care DEȚIN CARD TURSIB și au beneficiat de gratuitate în anul şcolar 2022-2023, vor completa doar o solicitare, fără a mai fi necesar să ataşeze acte doveditoare.

Solicitarea se poate face în două moduri: online sau personal la agenţiile Tursib.

Pașii de urmat în cazul completării online a solicitării:

  1. Întrați pe site-ul www.tursib.ro și accesați secțiunea ”Abonamente gratuite elevi” din pagina principală;
  2. Selectați din partea de jos a paginii butonul “Dețin un card Tursib” și completați formularul “Solicitare activare automată a abonamentului gratuit de elev pentru anul şcolar 2023-2024”;
  3. Apăsați “Trimite cererea”.

Dacă nu doriţi să parcurgeţi paşii online, puteţi completa solicitarea personal la agenţiile Tursib.

Solicitanții care NU DEȚIN CARD TURSIB, dar doresc să îşi facă, vor completa o solicitare în urma căreia se vor emite carduri nominale şi netransmisibile. Cheltuielile privind emiterea cardurilor Tursib sunt suportate integral de către TURSIB S.A.

Solicitarea se poate face în două moduri: online sau personal la agenţiile Tursib.

Pașii de urmat în cazul completării online a solicitării:

  1.  Intraţi pe site-ul www.tursib.ro și accesați secțiunea ”Abonamente gratuite elevi” din pagina principală;
  2. Selectați din partea de jos a paginii butonul “Nu dețin card Tursib” și completați formularul “Cerere pentru emiterea unui card Tursib de elev”;
  3. Ataşați  documentele necesare:
  • În cazul elevilor sub 14 ani cartea de identitate a părintelui/reprezentantului legal, certificatul de naştere al copilului şi carnetul de elev (chiar dacă nu este vizat pentru luna Septembrie);
  • În cazul elevilor peste 14 ani cartea de identitate a elevului și carnetul de elev (chiar dacă nu este vizat pentru luna Septembrie);
  1. Apăsați “Trimite cererea”.

Cardurile vor fi emise la sediul Tursib în urma procesării cererilor şi vor fi distribuite săptămânal unităţilor de învăţământ, în aşa fel încât fiecare copil/părinte/reprezentant legal să le poată ridica direct de la unitatea de învăţământ unde este înmatriculat titularul respectivului card.

Până la activarea gratuităţii, documentul de călătorie în baza căruia se poate circula este cererea pentru acordarea dreptului la transport gratuit pentru elevi. Valabilitatea acesteia este de 15 zile de la data completării și poate fi descărcată de pe site-ul nostru după completare aici.

Dacă nu doriţi să parcurgeţi paşii online, puteţi solicita emiterea unui card gratuit deplasându-vă personal la agenţiile Tursib, unde trebuie să completaţi cererea şi să prezentați aceleaşi documente ca şi în cazul în care solicitarea este făcută online. În acest caz, cardul Tursib va fi emis pe loc.

Pentru a evita aglomeraţia în agențiile noastre, vă invităm pe toţi cei care aveți posibilitatea, să depuneţi documentele necesare online. Dacă acest lucru însă nu este posibil, vă aşteptăm în agențiile Tursib unde colegele noastre sunt gata să vă ajute.