ANUNȚ VȂNZARE


SC TURSIB SA, cu sediul în mun. Sibiu, str. Munchen, nr. 1, scoate la vânzare  prin licitaţie publică 14 autovehicule utilizate/second hand  (13 autobuze şi o autoutilitară).

            Autovehiculele se vând individual, fiecare  autovehicul reprezentând un lot.

Licitaţia publică cu strigare se va desfăşura în data de 26.05.2020, ora 10:00 la sediul vânzătorului din Sibiu, str. Munchen, nr.1.

Preţul de pornire la licitaţie este situat între  2.500 – 4.800 lei/autovehicul, fără TVA.

            Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitaţiei se pun la dispozitţia solicitanţilor contra cost, taxa fiind în valoare de 100 lei (exclusiv TVA), care se va achitaîn contulRO03RNCB0227036043890001 deschis la BCR Sibiu sau la casieria societăţii.

            Ofertanţii vor achita o taxa de participare la licitaţie  în cuantum de 250 lei (exclusiv TVA) în contulRO03RNCB0227036043890001 deschis la BCR Sibiu sau la casieria societăţii.

Înscrierea la licitaţie se va face în zilele de luni-vineri, în intervalul orar 08:00 - 14:00 începând cu data de 18.05.2020 ora 08:00 şi până la data de 25.05.2020 ora 14:00, la sediul TURSIB SA – Secretariat.

Relaţii privind bunurile  scoase la vânzare se pot obţine de la sediul SC TURSIB SA,     e-mail: juridic@tursib.ro,  tel: 0269/426100, 0728/288791 şi 0728/288793.

Director  general
Dan Căprariu

Şef  Dep. Juridic- Achiziţii Publice
Ramona Gligor


Etichete: