ANUNȚ VÂNZARE


Publicat în

Piese de schimb și anvelope aferente unor mărci de autobuze scoase din circulație.

Ofertanții vor putea achiziționa unul sau mai multe repere cuprinse în oricare dintre anexele la prezentul Caiet de sarcini, în valoare de minim 5.000 lei, fără TVA.

Licitația publică cu strigare se va desfășura în data de 23.07.2024, ora 12:00, la sediul vânzătorului din Sibiu, str. Munchen, nr.1.

Prețurile unitare de pornire sunt menționate în anexele Caietului de sarcini. Prețurile nu conțin TVA.   

Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitației se pun la dispoziția solicitanților gratuit.

Înscrierea la licitație se va face începând cu data de 15.07.2024, ora 08:00, până la data de 22.07.2024, ora 14:00, în intervalul orar 08:00-14:00 la sediul TURSIB S.A. – Secretariat sau prin e-mail la adresa juridic@tursib.ro.  

Relații privind bunurile scoase la vânzare se pot obține de la sediul TURSIB S.A. –Departamentul Juridic-Achiziții publice sau la adresa de e-mail: juridic@tursib.ro