Anunț vânzare


SC TURSIB SA, cu sediul în mun. Sibiu, str. Munchen, nr. 1, scoate la vânzare  prin licitaţie publică 14 autovehicule utilizate/second hand  (13 autobuze şi o autoutilitară).

Autovehiculele se vând individual, fiecare  autovehicul reprezentând un lot.

Licitaţia publică cu strigare se va desfăşura în data de 24.03.2020, ora 10:00 la sediul vânzătorului din Sibiu, str. Munchen, nr.1.

Preţul de pornire la licitaţie este situat intre  4.500 – 14.250 lei/autovehicul, fara TVA.

            Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitatiei se pun la dispozitia solicitantilor contra cost, taxa fiind in valoare de 100 lei (exclusiv TVA), care se va achitain contulRO03RNCB0227036043890001 deschis la BCR Sibiu sau la casieria societatii.

            Ofertantii vor achita o taxa de participare la licitatie  in cuantum de 250 lei (exclusiv TVA) in contul RO03RNCB0227036043890001 deschis la BCR Sibiu sau la casieria societatii.

Inscrierea la licitatie se va face in zilele de luni-vineri, in intervalul orar 08:00 - 14:00 incepand cu data de 16.03.2020 ora 08:00 si pana la data de 23.03.2020 ora 14:00, la sediul TURSIB SA – Secretariat.

Relatii privind  bunurile  scoase la vanzare se pot obtine de la sediul SC TURSIB SA,    e-mail: juridic@tursib.ro,  tel: 0269/426100, 0728/288791 si 0728/288793.


Etichete: