Procedura de încărcare a abonamentelor cu reducere 50% pentru elevi si studenții ULBS

Pentru a cumpăra abonament Tursib de elev sau student ULBS trebuie să vă prezentati la Agenţia Tursib din Calea Dumbrăvii, nr.135, pentru a vi se emite un card personalizat, conform Procedurii de eliberarea cardului personalizat Tursib.

Pentru a vizualiza programul de lucru al Agenţiei, apăsati aici.

În cazul elevilor minori se va prezenta la Agenţia Tursib şi reprezentantul legal, pentru informarea şi acordul asupra datelor personale ale minorului, care vor fi prelucrate.

Cardul Tursib se eliberează prin preluarea datelor de pe cartea de identitate. Dacă nu aveţi carte de identitate se va prezenta un alt document oficial (certificat de nastere/ pasaport, etc) pentru preluarea datelor.

Abonamentele se eliberează pentru o lună întreagă din 1 în 30(31) a lunii, sau pentru o jumătate de lună, astfel: 1-15 şi 16-30 (31) a lunii, la orice punct de vânzare Tursib.

Beneficiază de abonamente cu reducere 50%:

- preşcolarii înscrişi la grădiniţă, elevii de școli generale (inclusiv clasa pregătitoare), elevii din învăţămantul liceal, școli profesionale și de ucenici, şcoli postliceale, înmatriculaţi în unităţile de învăţământ acreditate de stat, particular sau confesional, cursuri de zi;

- studenții Universității Lucian Blaga din Sibiu .

Documente necesare obținerii abonamentelor cu reducere 50% pentru elevi şi studenții Universității Lucian Blaga din Sibiu:

  • carnet sau adeverință de elev/student vizat/a pe anul în curs;
  • document care să ateste schimbarea de nume, în cazul în care a intervenit acest aspect (ex. căsătorie);
  • elevii şcolilor postliceale primesc abonament cu reducere 50%, până la împlinirea vârstei de 26 ani. La solicitarea de încărcare a cardului abonament se prezintă cartea de identitate şi adeverinţa de la instituţia de învăţământ de care aparţin, pe care trebuie să fie specificat că frecventează cursuri de zi.

Condiţii de încărcare on-line a abonamentelor cu reducere pentru elevi şi studenţi

La începutul fiecărui an şcolar, elevii şi studenţii ULBS pot cumpăra on-line abonamente cu reducere 50%, după ce au încărcat abonament la un punct de vânzare Tursib, pentru verificarea documentelor ce atestă calitatea de elev sau student, iar listele cu elevi/studenţi au fost validate de către instituţia de învăţământ de care aparţin.

Elevii pot încărca abonamente on line, în perioada decembrie - august a fiecărui anşcolar.

Studenţii pot încărca abonamente on line, în perioada decembrie - septembrie a fiecărui an universitar.