Procedura de încărcare a abonamentelor pentru persoane care beneficiază de gratuitate, conform unor legi speciale

Beneficiază de gratuitate la transportul public, persoanele care deţin calitatea de :

  • Veteran de război, conform Legii 44/1994, modificată şi completată;
  • Văduvă de veteran de război, conform Legii 44/1994, modificată şi completată;
  • Militar veteran/veteran, conform OUG 82/2006 modificată şi completată;
  • Persecutat din motive politice, conform Decret – lege 118/1990 modificat şi completat;
  • Luptător care a contribuit la victoria revoluţiei române din decembrie 1989 sau urmaş de erou martir (inclusiv însoţitorul pensionarului de invaliditate de gradul I sau a marelui mutilat), conform legii 341/2004, modificată şi completată.

Pentru a obţine abonament gratuit, în baza legilor menţionate mai sus, trebuie să vă prezentaţi la biroul Marketing, la sediul Tursib din Sibiu, str. Munchen, nr.1, de luni până vineri între orele 7.00 – 15.00, cu documentul care atestă faptul că vă încadraţi într-una din categoriile menţionate mai sus, pentru întocmirea dosarului.

După depunerea dosarului, pentru a obţine abonament Tursib trebuie să vă prezentaţi la Agenţia Tursib din Calea Dumbrăvii, nr.135, pentru a vi se emite un card personalizat, conform Procedurii de eliberarea si incarcarea cardului personalizat Tursib.

Cardul abonament se încarcă lunar la Agenţia Tursib dinCalea Dumbrăvii, nr.135, pe baza documentului care atestă calitatea de beneficiar al legilor speciale, menţionate mai sus.

Pentru a vizualiza programul de lucru al Agenţiei, apăsati aici.