Gratuitate la transportul public

Sunt scutiți de plata taxelor de călătorie următoarele categorii de persoane:

  • copiii cu varsta sub 5 ani;
  • veteranii de război și văduvele de veterani de război - pe baza abonamentului gratuit eliberat de SC Tursib SA;
  • persoanele persecutate din motive politice, dislocați, deportați- pe baza abonamentului gratuit eliberat de SC Tursib SA;
  • foștii detinuți politici - pe baza abonamentului gratuit eliberat de SC Tursib SA;
  • luptători care au contribuit la victoria revoluției române  din decembrie 1989 sau urmași de eroi martiri, conform Legii 341/2004 modificată și completată, pe baza abonamentului gratuit eliberat de SC Tursib SA;
  • persoanele cu handicap se vor legitima cu un document standard eliberat de Direcția Generală de Asistență Socială si Protecție a Copilului din fiecare județ. Toate aceste legitimații sunt valabile pentru transportul în comun pe tot teritoriul țării (indiferent de domiciliu);
  • elevi orfani sau proveniti din casele de copii, precum si elevii cu cerinte educationale speciale, in varsta de maxim 26 ani- pe baza abonamentului gratuit eliberat de SC Tursib SA;
  • studenți orfani sau proveniti din casele de copii, care frecventeaza invatamantul de stat, cursuri la zi (inclusiv master), in varsta de maxim 26 ani- pe baza abonamentului gratuit eliberat de SC Tursib SA;
  • toate categoriile de pensionari cu domiciliul stabil în municipiul Sibiu - pe baza cardului de pensionar emis de Tursib;
  • persoanele cu domiciliul în municipiul Sibiu, cu vârstă mai mare de 65 ani, care au venituri mai mici de 350 lei.

Abonamentele gratuite se încarcă de la Agenţia Tursib din Sibiu, Calea Dumbrăvii 135.