Abonamente elevi

Abonamentele pentru elevi sunt titluri de călătorie gratuite cu valabilitate pe perioada anului școlar, în interiorul Municipiului Sibiu. Acestea permit utilizarea unui număr nelimitat de trasee pe parcursul perioadei de valabilitate.

Abonamentele vor fi încărcate pe un card eliberat și personalizat gratuit de către Tursib.

Dacă elevul are deja un card Tursib, abonamentul se va încărca pe cardul existent.

Cine beneficiază de abonamentele elevi?

Conform HCL 127/2019, elevii care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ acreditate/autorizate din Sibiu (grădiniță - clasa pregătitoare, clasele I-VIII, învățământul liceal, elevii școlilor profesionale), indiferent de domiciliu sau elevii care au domiciliul stabil în Municipiul Sibiu, beneficiază de gratuitate în transportul public pe tot parcursul anului școlar (ex: septembrie 2023 – august 2024), pe baza unui card Tursib.

NU beneficiază de gratuitate copiii/elevii care nu au domiciliul în Municipiul Sibiu și nu frecventează o unitate de învățământ din Municipiul Sibiu.

Cum se emite și se încarcă cardul Tursib?

Cardul Tursib pentru elevi poate fi emis gratuit fie online aici completând "Cererea pentru emiterea unui card Tursib de elev" și "Nota de informare privind prelucarea datelor cu caracter personal" de către părinții/reprezentanții legali ai copiilor/elevilor sub 14 ani sau de către elevii peste 14 ani, fie la agențiile Tursib.

În situația în care cererea este făcută online, cardurile pentru elevi se emit la sediul Tursib și se distribuie săptămânal copiilor/elevilor prin intermediul unităților de învățământ unde sunt înmatriculați. Până la ridicarea cardului de la unitatea de învățământ documentul de călătorie în baza căruia copiii/elevii pot circula cu autobuzele Tursib este “Cererea pentru emiterea unui card Tursib de elev”.  Valabilitatea acesteia este de 15 zile de la data completării.

Cererea poate fi descărcată aici, introducând CNP-ul.

În situația în care cererea este făcută la agențiile Tursib, cardurile se emit pe loc.

În ambele situații sunt necesare următoarele documente:

  • Pentru elevii sub 14 ani: Cartea de identitate a părintelui/reprezentantului legal, certificatul de naștere al elevului și adeverința/carnetul de elev (vizat pe anul școlar în curs);
  • Pentru elevii peste 14 ani: Cartea de identitate a elevului și adeverința/carnetul de elev (vizat pe anul școlar în curs).

Cum se activează abonamentele de elevi la începutul anului școlar?

Abonamentele de elevi trebuie activate la începutul fiecărui an școlar. Acest lucru se poate face fie online aici fie la agențiile Tursib.

Cum se procedează în cazul înmatriculării într-o unitate de învățământ sau la schimbarea unității de învățământ?

La înmatricularea într-o unitate de învățământ sau la schimbarea unității de învățământ, părinții/reprezentanții legali ai copiilor/elevilor sau elevii peste 14 ani, sunt obligați, pentru a beneficia în continuare de gratuitate în mijloacele de transport public local în comun, să notifice Tursib S.A. Acest lucru poate fi făcut fie online prin completarea formularului “Notificare schimbare unitate de învățământ” fie mergând la orice agenție Tursib și completând același document.

Cum se validează abonamentele de elevi?

Validarea abonamentelor se face întotdeauna imediat după urcarea în autobuz.

Validarea se face prin apropierea cardului Tursib de validatoarele galbene din autobuze.

Ȋn situația ȋn care ruta parcursă presupune utilizarea a două sau mai multe trasee, rugăm elevii să valideze abonamentul ȋn fiecare autobuz cu care circulă.

Toate abonamentele au un număr nelimitat de călătorii, astfel ȋncât validarea la fiecare călătorie nu afectează ȋn nici un fel valabilitatea abonamentului.

Cum se realizează controlul abonamentelor de elevi?

Controlul abonamentelor este realizat de către inspectorii de trafic Tursib, aprobați de către Primăria Municipiului Sibiu.

Controlul se efectuează prin apropierea cardului Tursib din PVC fie de device-urile de control aflate în dotarea inspectorilor de trafic, fie de aparatele galbene din autobuz.