Abonamente pensionari

Abonamentele pentru pensionari sunt titluri de călătorie gratuite cu valabilitate de 30 zile calendaristice în interiorul Municipiului Sibiu. Acestea permit utilizarea unui număr nelimitat de trasee pe parcursul perioadei de valabilitate.

Abonamentele vor fi încărcate pe un card eliberat și personalizat gratuit de către Tursib.

Dacă aveți deja emis un card Tursib, încărcarea se va face pe cardul deja existent.

Cine beneficiază de gratuitate la abonamentele pentru pensionari?

Beneficiază de gratuitate toate categoriile de pensionari cu domiciliul stabil în Municipiul Sibiu, conform HCL 122/2014 și HCL 220/2014, pe baza cardului emis gratuit de către Tursib.

NU vor beneficia de gratuitate la transportul public executat de Tursib pensionarii care au reşedinţa/viza de flotant în Municipiul Sibiu.

Cum se emite și se încarcă abonamentul pentru pensionari?

Cererea pentru emiterea cardului Tursib poate fi depusă fie la oricare dintre agențiile Tursib, fie online prin intermediul portalului Tursib. În cazul în care alegeți să transmiteți cererea online, vă rugăm să selectați, în prealabil, agenția de la care intenționați să ridicați cardul Tursib.

Solicitările de activare ulterioară pot fi efectuate în același mod, fie prin prezentarea la agențiile Tursib, fie online pe portalul Tursib.

Atât pentru emiterea cardului, cât și pentru activările ulterioare, sunt necesare următoarele documente:

  • Carte de identitate;
  • Ultimul cupon de pensie;
  • Declarație pe proprie răspundere pentru pensionari (se completează doar dacă solicitarea se face la agențiile Tursib).

Declaraţie pe proprie răspundere pensionar

Informații utile cu privire la portalul Tursib regăsiți aici.

Vă rugăm să rețineți faptul că nu se eliberează card de pensionar Tursib pe bază de decizie de pensionare.

Pensionarii cu convenție

Tursib a încheiat convenţii privind schimbul de date cu caracter personal pentru confirmarea lunară, nominală a calităţii de pensionar cu următoarele case de pensii:

  1. Casa Județeană de Pensii Sibiu;
  2. Casa de Pensii și ajutoare a Bisericii Evanghelice CA din România;
  3. Casa de Pensii și Ajutoare a Cultului Baptist;
  4. Casa de Pensii și Asigurări Sociale a Salariaților Bisericii Romano-Catolice;
  5. Casa de Asigurări a Avocaților Sibiu;

Ca urmare, pensionarii arondați acestor case de pensii NU trebuie să se prezinte o dată la 30 de zile la agențiile Tursib pentru încărcare deoarece li se vor activa automat cardurile.

Pensionarii fără convenție

Pensionarii arondați altor case de pensii decât cele menționate mai sus trebuie să se prezinte o dată la 30 zile la agențiile Tursib cu cartea de identitate care să ateste domiciliul în Municipiul Sibiu, ultimul cupon de pensie și cardul Tursib pentru încărcarea acestuia.

Cum procedează pensionarii sociali (cu venituri mai mici de 1000 lei), cu vârsta minimă de 65 ani împliniți și cu domiciliul în Municipiul Sibiu?

Pentru întocmirea dosarului, călătorii trebuie să se prezinte la sediul central Tursib, de pe str. Munchen, nr, 1, de luni - vineri, în intervalul orar 07:00 – 15:00, în cadrul departamentului Marketing cu următoarele documente:

  • Cartea de identitate care să ateste domiciliul în Municipiul Sibiu;
  • Adeverința de la ANAF care atestă veniturile persoanei solicitante.

Adeverința de la ANAF este valabilă 90 de zile, iar ulterior aceasta trebuie reînoită și adusă la orice agenție Tursib.

După întocmirea dosarului, emiterea cardului Tursib se face la agențiile Tursib pe baza cărții de identitate.

Activările ulterioare ale abonamentului se fac lunar la agențiile Tursib pe baza cărții de identitate și a cardului Tursib.

Cum se validează abonamentele pentru pensionari?

Validarea abonamentelor se face întotdeauna imediat după urcarea în autobuz prin apropierea cardului Tursib de validatoarele galbene din autobuze.

Ȋn situația ȋn care ruta parcursă presupune utilizarea a două sau mai multe trasee, rugăm călătorii să valideze abonamentul ȋn fiecare autobuz cu care circulă.

Toate abonamentele au un număr nelimitat de călătorii, astfel ȋncât validarea la fiecare călătorie nu afectează ȋn nici un fel valabilitatea abonamentului.

Cum se realizează controlul abonamentelor pentru pensionari?

Controlul abonamentelor este realizat de către inspectorii de trafic Tursib, împuterniciți de către Primăria Municipiului Sibiu.

Controlul se efectuează prin apropierea cardului Tursib din PVC fie de device-urile de control aflate în dotarea inspectorilor de trafic, fie de aparatele galbene din autobuz.

Asigurați-vă că dețineți un titlu de călătorie valabil și că îl validați corespunzător pentru a evita orice neplăceri ulterioare.