Abonamente studenți orfani

Abonamentele pentru studenți ULBS orfani sunt titluri de călătorie gratuite cu valabilitate de 30 zile calendaristice în interiorul Municipiului Sibiu. Acestea permit utilizarea unui număr nelimitat de trasee pe parcursul perioadei de valabilitate.

Abonamentele vor fi încărcate pe un card eliberat și personalizat gratuit de către Tursib.

Dacă studentul are deja emis un card Tursib, abonamentul se va încărca pe cardul deja existent.

Cine beneficiază de gratuitate la abonamentele pentru studenți orfani?

Studenții orfani sau proveniți din casele de copii, care frecventează cursurile la zi, în vârstă de maxim 30 ani, conform legii învățământului superior 199/2023.

Cum se emite și se încarcă cardul Tursib?

Pentru a putea beneficia de abonamentul pentru studenți orfani, călătorii trebuie să se prezinte la sediul Tursib de pe str. Munchen, nr. 1, Sibiu, în cadrul departamentului Marketing, de luni – vineri în intervalul orar 07:00 – 15:00, pentru întocmirea dosarului, cu următoarele documente:

  • Carte de identitate;
  • Adeverință de student în original sau carnetul de student vizat pe anul universitar în curs;
  • Copie după certificatul de deces al părintelui/părințiilor;
  • 1x document care să ateste calitatea de părinte decedat celor cu nume diferite, după caz (ex: schimbarea numelui după căsătorie).

După întocmirea dosarului, emiterea cardului se face sediul Tursib pe baza cărții de identitate.

Activările ulterioare ale abonamentului se fac o dată la 30 zile, la agenția Tursib de pe strada Tribunei, numărul 19, în intervalul orar 06:30 - 21:30, pe baza cărții de identitate și a cardului Tursib.

La începutul anului universitar studenții trebuie să se prezinte la agenția Tursib de pe strada Tribunei, numărul 19, în intervalul orar 06:30 - 21:30, cu adeverința de la facultate în original sau carnetul de student vizat pe anul universitar în curs, care atestă calitatea de student.

Cum se validează abonamentele?

Validarea abonamentelor se face întotdeauna imediat după urcarea în autobuz prin apropierea cardului Tursib de validatoarele galbene din autobuze.

Ȋn situația ȋn care ruta parcursă presupune utilizarea a două sau mai multe trasee, rugăm călătorii să valideze abonamentul ȋn fiecare autobuz cu care circulă.

Toate abonamentele au un număr nelimitat de călătorii, astfel ȋncât validarea la fiecare călătorie nu afectează ȋn nici un fel valabilitatea abonamentului.

Cum se realizează controlul abonamentelor?

Controlul abonamentelor este realizat de către inspectorii de trafic Tursib, împuterniciți de către Primăria Municipiului Sibiu.

Controlul se efectuează prin apropierea cardului Tursib din PVC fie de device-urile de control aflate în dotarea inspectorilor de trafic, fie de aparatele galbene din autobuz.

Asigurați-vă că dețineți un titlu de călătorie valabil și că îl validați corespunzător pentru a evita orice neplăceri ulterioare.