Procedura de încărcare a cardului pentru persoane fizice

Pentru emiterea cardurilor este necesară colectarea datelor personale şi semnarea acordului de utilizare a acestor date, de către fiecare abonat în parte, o singură dată la emiterea inițială a cardului.

Informarea asupra datelor dvs. personale care vor fi prelucrate şi colectarea acestor date se va face la Agenția Tursib, din Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.135. Pentru a vizualiza programul de lucru al Agenţiei, apasati aici.

Captarea datelor personale se face prin scanarea actului de identitate sau preluarea manuală a acestora pe baza unui document de identitate.

Pentru siguranţa datelor, în locul CNP-ului se va acorda un Cod Tursib unic, ce va fi utilizat în toate prelucrările datelor personale.

Din luna următoare emiterii cardului, abonamentul poate fi "cumpărat" de la orice punct de vânzare  Tursib, prin următoarea procedură:

 • prezentați cardul vânzătoarei, care va verifica perioada de valabilitate înscrisă pe card;
 • solicitați abonamentul dorit și achitați contravaloarea acestuia;
 • vânzătoarea va încărca cardul cu perioada de valabilitate solicitată și va emite chitanța aferentă;
 • Verificaţi dacă există concordanţă între poziţia ID de pe chitanţa primită şi codul Tursib înscris pe card;
 • Păstrați chitanța! In urmatoarele 24 ore de la încărcarea cardului, chitanța se prezintă organelor de control;
 • Dacă doriţi să se înscrie pe bonul fiscal codul fiscal (CUI) solicitaţi acest lucru vânzătoarei, înainte de emiterea bonului;
 • Factură fiscală se eliberează doar la Agenţia din Calea Dumbrăvii, nr. 135, pe bază de delegaţie, prin care sunteţi împuternicit să solicitaţi factură fiscală în numele societăţii comerciale.

Acest sistem permite acordarea următoarelor titluri de călătorie:

 • abonament lunar, la tariful de 65 lei, valabil din data de 01 până în 30/31 a fiecărei luni;
 • abonament jumătate de lună, la tariful de 34 lei, valabil din data de 01 până în 15 a fiecărei luni sau din 16 în 30/31 a fiecărei luni;
 • abonament săptămânal – valabil 7 zile calendaristice;
 • legitimație zilnică.

Plata se face cash sau cu card bancar.

Detalii suplimentare puteţi obţine la adresa de mail: relatiicupublicul@tursib.ro.