Procedura de colectare a datelor cu caracter personal

Eliberarea cardurilor de abonament implică utilizarea datelor personale ale călătorilor.

TURSIB S.A. se obligă să respecte prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Orice prelucrare de date cu caracter personal poate fi efectuată numai dacă persoana vizată (în acest caz – călătorul Tursib) și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc.

TURSIB S.A., operator date cu caracter personal înregistrat cu nr. 18755, [denumit în continuare „ Operatorul”], prelucrează următoarele date cu caracter personal:

  • nume, prenume, - aceste date vor fi înscrise pe cardul de transport;
  • nume, prenume, CNP - aceste date vor fi stocate în baza de date a Operatorului.

Preluarea datelor se va efectua prin verificarea cărții de identitate (C.I, B.I, pașaport, certificat de naștere) puse la dispoziția Operatorului:

Prelucrarea datelor cu caracter personal menționate mai sus este destinată emiterii abonamentului de transport tip card. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și vor fi comunicate autorităților publice locale, la solicitarea acestora.

Persoanele care doresc achiziționarea unui abonament tip card sunt obligate să furnizeze datele sus menționate, acestea fiind necesare emiterii abonamentului Tursib. Refuzul de furnizare a datelor determină imposibilitatea Operatorului de a elibera un abonament tip card nominalizat, la tariful aprobat prin hotărârea Consiliului Local Sibiu și susținut prin subvenții, acordate de către Primăria Municipiului Sibiu.

Conform Legii nr. 677/2001, persoanele care furnizează datele personale menționate mai sus au dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale. Totodată, au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale și să solicite ștergerea datelor, precum si dreptul de a se adresa justiției.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele interesate se vor adresa cu o cerere scrisa, datată și semnată la Departamentul Secretariat al Operatorului situat în Sibiu, str. Munchen, nr. 1, jud. Sibiu (în acest caz, alte mijloace de comunicare nu sunt acceptate de către Operator).

Colectarea de date cu caracter personal prin mijloace frauduloase, neloiale sau ilegale este interzisă.

Tursib S.A. vă informează că nu trebuie să răspundeți, în nici o situație, solicitărilor de a dezvălui informații confidențiale indiferent de metoda cum sunt efectuate aceste solicitări și de modul prin care se solicită transmiterea acestora (solicitări verbale directe, solicitări prin telefon, solicitări venite prin intermediul unor mesaje de e-mail care par legitime, solicitări de a introduce datele pe site-uri web care par legitime, etc).

Tursib S.A. nu solicită, în nici o situație, informații confidențiale în mod direct, telefonic sau prin e-mail, după emiterea cardului.

Clienții Tursib S.A. care au primit astfel de mesaje sunt rugați să nu dea curs solicitărilor.

Tursib S.A. este conștientă de importanța protejării informațiilor colectate despre dumneavoastră, în mod special acele informații capabile să vă identifice ca individ ("informații personale").

Acest document guvernează modul în care colectăm și utilizăm aceste informații.