Procedura de încărcare a abonamentelor gratuite pentru studenţii ULBS orfani

Pentru a putea beneficia de abonamentul pentru studenți ULBS orfani, călătorii trebuie să se prezinte la sediul Tursib de pe str. Munchen, nr. 1, Sibiu, în cadrul departamentului Marketing, de luni – vineri în intervalul orar 07:00 – 15:00, pentru întocmirea dosarului, cu următoarele documente:

  • Carte de identitate;
  • Adeverință de student în original sau carnetul de student vizat pe anul universitar în curs;
  • Copie după certificatul de deces al părintelui/părințiilor;
  • 1x document care să ateste calitatea de părinte decedat celor cu nume diferite, după caz (ex: schimbarea numelui după căsătorie).

După întocmirea dosarului, emiterea cardului se face la sediul Tursib pe baza cărții de identitate.

Activările ulterioare ale abonamentului se fac o dată la 30 zile, la agenția Tursib de pe strada Tribunei, numărul 19, în intervalul orar 06:30 - 21:30, pe baza cărții de identitate și a cardului Tursib.

La începutul anului universitar studenții trebuie să se prezinte la agenția Tursib de pe strada Tribunei, numărul 19, în intervalul orar 06:30 - 21:30, cu adeverința de la facultate în original sau carnetul de student vizat pe anul universitar în curs, care atestă calitatea de student.