Procedura de încărcare a abonamentelor gratuite pentru studenţii ULBS orfani

Cererea pentru emiterea cardului Tursib poate fi depusă fie la oricare dintre agențiile Tursib, fie online fie prin intermediul portalului Tursib. În cazul în care alegeți să transmiteți cererea online, vă rugăm să selectați, în prealabil, agenția de la care intenționați să ridicați cardul Tursib.

Solicitările de activare ulterioară ale abonamentului pentru studenți orfani pot fi efectuate în același mod, fie prin prezentarea la agenția Tursib de pe strada Tribunei, numărul 19 în intervalul orar 06:30 - 21:30, fie online pe portalul Tursib.

Atât pentru emiterea cardului, cât și pentru activările ulterioare, sunt necesare următoarele documente:

  • Carte de identitate;
  • Adeverință de student (în original - dacă solicitarea se face la agenția Tursib) sau carnetul de student vizat pe anul universitar în curs;
  • Copie după certificatul de deces al părintelui/părințiilor;
  • 1x document care să ateste calitatea de părinte decedat celor cu nume diferite, după caz (ex: schimbarea numelui după căsătorie).

Informații utile cu privire la portalul Tursib regăsiți aici.

Valabilitatea abonamentelor pentru studenți orfani este de 30 de zile.