Procedura de încărcare a cardurilor de pensionar

Beneficiază de gratuitate toate categoriile de pensionari cu domiciliul stabil în Municipiul Sibiu, conform HCL 122/2014 și HCL 220/2014, pe baza cardului emis gratuit de către Tursib.

NU vor beneficia de gratuitate la transportul public executat de Tursib pensionarii care au reşedinţa/ viza de flotant în Municipiul Sibiu.

Pentru a putea beneficia de abonamentul pentru pensionari, călătorii trebuie să se prezinte la agențiile Tursib cu următoarele documente:

  • Carte de identitate;
  • Ultimul cupon de pensie;
  • Declarație pe proprie răspundere pentru pensionari (se poate completa direct la agențiile Tursib sau se poate descărca de pe site-ul nostru și se aduce direct completată).

Declaraţie pe proprie răspundere pensionar

Vă rugăm să rețineți faptul că nu se eliberează card de pensionar Tursib pe bază de decizie de pensionare.

Tursib a încheiat convenţii privind schimbul de date cu caracter personal pentru confirmarea lunară, nominală a calităţii de pensionar cu următoarele case de pensii:

  1. Casa Județeană de Pensii Sibiu;
  2. Casa de Pensii și ajutoare a Bisericii Evanghelice CA din România;
  3. Casa de Pensii și Ajutoare a Cultului Baptist;
  4. Casa de Pensii și Asigurări Sociale a Salariaților Bisericii Romano-Catolice;
  5. Casa de Asigurări a Avocaților Sibiu;

Ca urmare, pensionarilor arondaţi acestor case de pensii li se vor activa lunar cardurile direct în baza de date și NU trebuie să se prezinte lunar la agențiile Tursib pentru încărcare.

Pensionarii fără convenție

Pensionarii arondați altor case de pensii decât cele menționate mai sus trebuie să se prezinte o dată la 30 zile la agențiile Tursib cu cartea de identitate care să ateste domiciliul în Municipiul Sibiu, ultimul cupon de pensie și cardul Tursib pentru încărcarea acestuia.

Cum procedează pensionarii sociali (cu venituri mai mici de 1000 lei), cu vârsta minimă de 65 ani împliniți și cu domiciliul în Municipul Sibiu?

Pentru întocmirea dosarului, călătorii trebuie să se prezinte la sediul central Tursib, de pe str. Munchen, nr, 1, de luni - vineri, în intervalul orar 07:00 – 15:00, în cadrul departamentului Marketing cu următoarele documente:

  • Cartea de identitate care să ateste domiciliul în Municipiul Sibiu;
  • Adeverința de la ANAF care atestă veniturile persoanei solicitante.

Adeverința de la ANAF este valabilă 90 de zile, iar ulterior aceasta trebuie reînoită și adusă la orice agenție Tursib.

După întocmirea dosarului, emiterea cardului Tursib se face la agențiile Tursib pe baza cărții de identitate.

Activările ulterioare ale abonamentului se fac lunar la agențiile Tursib pe baza cărții de identitate și a cardului Tursib.