Procedura în cazul pierderii/furtului/deteriorării cardului Tursib

  • Posesorul cardului se deplasează personal, în cel mai scurt timp de la constatarea deteriorării/ pierderii/furtului la orice agenție Tursib.
  • Acesta se legitimează pe baza actului de identitate.
  • Personalul Tursib verifică în baza de date (lista de abonaţi), dacă solicitantului i s-a emis card Tursib.
  • Solicitantul declară pe proprie răspundere deteriorarea/pierderea/furtul cardului Tursib.
  • Se dezactivează în sistem cardul iniţial pentru a nu mai putea fi folosit.
  • Solicitantului i se va elibera un nou card, care se activează cu perioada rămasă neutilizată din abonamentul deteriorat/pierdut/furat.
  • Reactivarea cardului se face în termen de 24 ore de la prezentarea solicitantului.
  • Solicitantul are obligaţia de a păstra asupra sa documentul care atestă emiterea noului card. Acesta va fi prezentat inspectorilor de trafic ai societăţii în cazul unui control în intervalul celor 24 ore. Acest document atestă faptul că solicitantul are abonament card valabil de la data înscrisă pe document şi se află în perioada de activare a noului card.

Tursib S.A. nu poate fi trasă la răspundere pentru divulgarea datelor de pe card în cazul pierderii sau furtului acestuia.