Abonamente Tursib

Abonamentele Tursib sunt valabile pe toate liniile în interiorul Municipiului Sibiu.

Toate abonamentele, cu excepţia abonamentului nenominalizat, se încarcă pe un card personalizat Tursib şi se pot ulterior reactiva la punctele de vânzare Tursib sau on-line.

Pe cardul Tursib va fi inscripţionat numele, fotografia şi un cod unic alocat fiecărui client Tursib.

Primul card este oferit gratuit de către Tursib şi este valabil 3 ani. Cardurile se emit la Agenţia Tursib din Calea Dumbrăvii, nr.135 şi la Casieria de la sediul societăţii din str. Munchen, nr.1.

La emiterea cardului se pot încărca și perioade de valabilitatea ale acestuia (până la trei perioade, la abonamentele cu preţ întreg), prin achitarea contravalorii abonamentelor solicitate.

Eliberarea cardurilor abonament implică utilizarea datelor personale ale călătorilor.

După emiterea cardului, abonamentul poate fi achiziţionat on-line sau de la orice punct de vânzare  Tursib, prin următoarea procedură:

Prezentați cardul vânzătoarei, care va verifica perioada de valabilitate înscrisă pe card

Solicitați abonamentul dorit și achitați contravaloarea acestuia

Vânzătoarea va încărca cardul cu perioada de valabilitate solicitată și va emite chitanța aferentă

Verificaţi dacă există concordanţă între poziţia ID de pe chitanţa primită şi codul Tursib înscris pe card

  • Păstrați chitanța!  In următoarele 24 ore de la încărcarea cardului, chitanța se prezintă organelor de control;
  • Dacă doriţi să se înscrie pe bonul fiscal codul fiscal (CUI) solicitaţi acest lucru vânzătoarei, înainte de emiterea bonului;
  • Factură fiscală se eliberează doar la Agenţia din Calea Dumbrăvii, nr. 135, pe bază de delegaţie, prin care sunteţi împuternicit să solicitaţi factură fiscală în numele societăţii comerciale.

După ce vi s-a emis cardul Tursib, puteţi încărca abonamentele on-line, prin crearea unui cont la secţiunea My Tursib, cu user şi parolă. De pe contul dumneavoastra dacă doriţi, puteţi încărca printr-o procedură simplă, mai multe abonamente, prin adăugarea numerelor de card Tursib, şi urmând paşii indicaţi pe pagina dvs.

La începutul fiecărui an şcolar, elevii şi studenţii ULBS pot cumpăra on-line abonamente cu reducere 50%, după ce au încărcat abonament la un punct de vânzare Tursib, pentru verificarea documentelor ce atestă calitatea de elev sau student, iar listele cu elevi/studenţi au fost validate de către instituţia de învăţământ de care aparţin.

Pe contul dvs. puteţi opta pentru  încărcarea abonamentelor cu recurenţă. Această opţiune vă oferă posibilitatea ca prin intermediul Eu Plătesc să va fie încărcat abonamentul pentru luna următoare, până vă dezactivaţi opţiunea.

Protecția datelor cu caracter personal