Contraventii

Inainte de urcarea în mijloacele de transport Tursib, călătorii trebuie să se asigure că se află în posesia unui titlu de călătorie valabil ( bilet, legitimație zilnică, abonament).

La controlul efectuat in mijloacele de transport Tursib, vor fi sanctionate persoanele care nu prezinta inspectorilor de trafic un titlu de calatorie valabil: bilet de calatorie validat in mijlocul de transport respectiv, bilet achizitionat in mijlocul de transport cu card contactless, card Tursib incarcat pentru data calatoriei, legitimatie de calatorie pentru persoane cu handicap.

Persoanele care vor fi surprinse de către organele de control călătorind fraudulos au dreptul de a achita pe loc suma de 100 RON reprezentând contravaloarea unui bilet cu suprataxa de călătorie (bilet contravențional) - HCL 127/2019.

In cazul în care nu achită contravaloarea biletului cu suprataxă , călătorul va fi invitat de către agenții constatatori ai S.C. TURSIB S.A să coboare din mijlocul de transport pentru identificare și încheierea procesului verbal de constatare a contravenției.

Achitarea amenzii se poate face in termen de 15 zile de la data comunicării prezentului proces verbal:

  • la sediul Primariei Municipiului Sibiu – str. S.Brukenthal nr.2, cam.19 sau Bd. Victoriei nr.1-3, camera 20
  • la oficiile postale, în contul Municipiului Sibiu, deschis la Trezoreria Sibiu, cod IBAN RO65TREZ57621350201XXXXX CIF 4270740
  • în contul Municipiului Sibiu, deschis la Trezoreria Sibiu, cod IBAN RO65TREZ57621350201XXXXX CIF 4270740

Copia chitanței se predă în termen de 15 zile de la data comunicării procesului verbal, la SC Tursib SA, str.Munchen, nr.1, tel.0269/426100, fax. 0269/220771.

Dacă contravenientul nu achită amenda în termen de 15 zile de la data înmânarii/comunicarii, se va proceda la executare silită.

Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele în baza cărora se fac mențiunile cuprinse în procesul-verbal. În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului, agentul constatator poate apela la ofițeri și subofițeri de poliție, jandarmi sau gardieni publici.

Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator și de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de față, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puțin un martor.

În cazul în care contravenientul este minor (14-18 ani), minimul și maximul amenzii stabilite în actul normativ pentru fapta săvârșită se reduc la jumătate.

În cazul în care comunicarea exemplarului 2 din procesul verbal de constatare a contravenției nu s-a efectuat pe loc, comunicarea procesului-verbal și a înștiințării de plată contravenientului se face prin poștă, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului.
Pentru a formula o contestație împotriva procesului verbal de constatare a contravenției, trebuie să vă adresați, potrivit art.31 alin.1 din O.G. 2/2001, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia, Judecatoriei în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția, respectiv Judecătoriei Sibiu.

Executarea proceselor verbale de sancționare se face prin intermediul Direcției Fiscale - Serviciul de executare silită a creanțelor bugetare din cadrul Primăriei în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenientul, în cazul în care contraveninetul nu a achitat amenda în termen de 15 zile de la înmânare/comunicare.

Prevederile legale în vigoare prin care se stabilesc faptele care constituie contravenții în domeniul transportului public local sunt: art. 45 din Legea 92/2007 si art. 40 din Regulamentul pentru efectuarea transportului public local, aprobat prin H.C.L. nr. 57/2013.