Convocator Adunarea Generala a Acționarilor

Convocatorul AGA din data de 24.09.2020 si ordinea de zi:

Consiliul de Administrație al S.C. TURSIB S.A. cu sediul in Sibiu, str. Munchen, nr.1, jud. Sibiu

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, in data de 24.09.2020, ora 13:30,  la sediul Primariei Municipiului Sibiu din str. Samuel Von Brukenthal 2, Sibiu, cu următoarea ordine de zi:

a ședinței Adunării Generale a Acționarilor din data de 24.09.2020, ora 13:30

  1. Prezentarea si aprobarea Raportului administratorilor pentru semestrul I 2020, elaborat in conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
  2. Aprobarea numirii pe o perioada de trei ani a Auditorului societatii, societatea BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L.
  3. Analiza si aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC TURSIB SA pentru anul 2020, conform prevederilor Ordinului nr.3818/2019 si Ordonantei Guvernului nr.26/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.
  4. Diverse.

In contextul mentinerii starii de alerta si pentru respectarea recomandărilor privind prevenirea răspândirii COVID 19 și adoptarea unei conduite sociale responsabile, ședința Adunarii Generale a Actionarilor SC TURSIB SA din data de 24.09.2020 ora 13:30 se va desfășura prin mijloace electronice, pe o platformă on-line, de videoconferință. Proiectele de hotarari si hotararile se pot consulta pe site-ul oficial tursib.ro

                        Presedinte Consiliu de Administratie

                                            Ec. Mircea Ovidiu