Convocator Adunarea Generala a Acționarilor

Convocatorul AGA din data de 16.07.2020 si ordinea de zi:

Consiliul de Administrație al S.C. TURSIB S.A. cu sediul in Sibiu, str. Munchen, nr.1, jud. Sibiu

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, in data de 16.07.2020, ora 14:30,  la sediul Primariei Municipiului Sibiu din str. Samuel Von Brukenthal 2, Sibiu, cu următoarea ordine de zi:

a sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din data de 16.07.2020, ora 14:30

  1. Aprobarea Raportului de evaluare privind activitatea desfasurata de membrii Consiliului de Administratie al TURSIB SA  in anul 2019, elaborat de Comisia de evaluare desemnata prin Hotararea AGA nr.187/25.06.2020, conform art. 30 alin (7) din OUG 109/2011, a gradului de realizare a indicatorilor de performanta si a modului de acordare a componentei variabile aferenta anului 2019.
  2. Prezentarea Raportului de evaluare privind activitatea desfasurata de catre Directorul general al TURSIB SA  in anul 2019, elaborat de Consiliul de Administratie, a gradului de realizare a indicatorilor de performanta si a modului de acordare a componentei variabile aferenta anului 2019.
  3. Prezentarea Raportului de evaluare privind activitatea desfasurata de catre Directorul tehnic al TURSIB SA  in anul 2019, elaborat de Consiliul de Administratie, a gradului de realizare a indicatorilor de performanta si a modului de acordare a componentei variabile aferenta anului 2019.
  4. Diverse.

In contextul mentinerii starii de alerta si pentru respectarea recomandărilor privind prevenirea răspândirii COVID 19 și adoptarea unei conduite sociale responsabile, ședința Adunarii Generale a Actionarilor SC TURSIB SA din data de 16.07.2020 ora 14:30 se va desfășura prin mijloace electronice, pe o platformă on-line, de videoconferință. Proiectele de hotarari si hotararile se pot consulta pe site-ul oficial tursib.ro

                        Presedinte Consiliu de Administratie

                                            Ec. Mircea Ovidiu