Convocator Adunarea Generala a Acționarilor

Convocatorul AGA din data de 20.04.2021 si ordinea de zi:

Consiliul de Administrație al S.C. TURSIB S.A. cu sediul in Sibiu, str. Munchen, nr.1, jud. Sibiu

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, in data de 20.04.2021, ora 14:00,   cu următoarea ordine de zi:

a ședinței Adunării Generale a Acționarilor din data de 20.04.2021, ora 14:00

  1. Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 inclusiv anexele de fundamentare 2-5, intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/2019, Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021 si OUG nr.26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare.
  2. Prezentarea si aprobarea caietului de sarcini privind vanzarea terenului proprietate TURSIB SA, situat in Sibiu, str.Pescarilor, nr.9 – CF 130732.
  3. Prezentarea si aprobarea caietului de sarcini privind vanzarea terenului si contructiei aferente proprietate TURSIB SA, situat in Sibiu, str.Uzinei, nr.8 – CF 107625.
  4. Diverse - Raport evaluare terenuri - evaluator Stefanuta Mihai

Pentru respectarea recomandărilor privind prevenirea răspândirii COVID 19 și adoptarea unei conduite sociale responsabile, ședința ordinara a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 20.04.2021 ora 14:00 se va desfășura prin mijloace electronice, pe o platformă online, de videoconferință. Proiectele de hotarari si hotararile se pot consulta pe site-ul oficial tursib.ro

                        Presedinte Consiliu de Administratie

                                            Ec. Mircea Ovidiu