Convocator Adunarea Generala a Acționarilor

Convocatorul AGA din data de 28.11.2019 si ordinea de zi:

Consiliul de Administrație al S.C. TURSIB S.A. cu sediul in Sibiu, str. Munchen, nr.1, jud. Sibiu

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, in data de 28.11.2019, ora 14:30,  la sediul Primariei Municipiului Sibiu din str. Samuel Von Brukenthal 2, Sibiu, cu următoarea ordine de zi:

a sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din data de 28.11.2019, ora 14:30

  1. Analiza si aprobarea dezlipirii imobilului teren situat in str. Calea Dumbravii, conform documentatiei avizate de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara si hotararilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu.
  2. Diverse.

                        Presedinte Consiliu de Administratie

                                            Ec. Mircea Ovidiu