Guvernanța corporativă

Rapoarte

Rapoarte 2011-2018


Politică și criteriile de remunerare al administratorilor si directorului general

Hotarari ale Adunarii Generale a Actionarilor

Convocator Adunarea Generala a Acționarilor

Convocator AGA 27.06.2019

Proceduri de selecție a directorilor și administratorilor