Afișajele electronice stradale

Afișajele electronice din stațiile de autobuz au fost achiziționate în cadrul proiectului finanțat din fonduri Europene nerambursabile “Modernizarea transportului public în Municipiul Sibiu”. Acestea reprezintă o componentă esențială a infrastructurii moderne de transport în comun și au rolul de a furniza informații relevante călătorilor.

Pe ecranele acestora este afișată denumirea stației, facilitând orientarea călătorilor și de asemenea sunt afișate informațiile privind autobuzele care urmează să ajungă în stație împreună cu durata de sosire a acestora.

În plus, afișajele pot fi programate să transmită mesaje informative călătorilor. Astfel, călătorii sunt conectați în permanență cu orice schimbări sau evenimente relevante.

În prezent afișajele elecronice sunt amplasate în 30 de stații Tursib, însă în viitor plănuim ca majoritatea stațiilor să fie dotate cu afișaje electronice, îmbunătățind astfel experiența călătorilor noștri.