Posturi disponibile

Conducător autobuz
Conducător autobuz

Postul presupune:

 • Transportul călătorilor în cele mai bune condiții de siguranță și confort;
 • Respectarea orarelor și graficelor de transport.

Mai multe detalii…
Director economic

Societatea TURSIB SA, prin expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS în consultare cu Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Societății, anunţă continuarea procesului de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru o poziție de Director Economic al Societaţii TURSIB  S.A, în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,  aprobată prin Legea nr. 187/2023 și Hotărârea nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Mai multe detalii…
Economist

Societatea Tursib SA cauta un economist talentat si motivat sa se alăture echipei noastre.

Principalele atributii si sarcini:

Întocmirea de evidenţe şi rapoarte cu specific contabil:

Mai multe detalii…
Auditor Public Intern
Auditor Public Intern

Postul presupune:

 • Efectuarea misiunii de audit public intern asupra tuturor activitatilor desfasurate in cadrul societatii pentru indeplinirirea obiectivelor acesteia;
 • Efectuarea activitatii de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management - financiar si control ale entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

Mai multe detalii…
Șef Departament Audit Public Intern
Șef Departament Audit Public Intern

Postul presupune:

Raspunde de elaborarea metodologiei si a Planului de audit public intern al Tursib S.A., respectiv: elaborarea documentelor specifice activitatii de audit public intern; gestionarea intregii activitati de audit public intern; urmarirea stadiului implementarii recomandarilor propuse prin misiunile de audit public intern; respectarea deontologiei profesionale si a Codului de etica a auditorilor.

Mai multe detalii…
Mecanic auto pentru Atelierul de Revizii Reparații a parcului propriu
Mecanic auto pentru Atelierul de Revizii Reparații a parcului propriu

Postul presupune:

 • Executa lucrari de reparatii si mentenata la autovehiculele (autobuze) din cadrul societatii;

Mai multe detalii…
Electrician auto

Postul presupune:

 • Execută lucrări de reparaţii, menţinere şi verificare a instalaţiilor electrice la autovehiculele din cadrul societăţii conform autorizației RAR;
 • Verifică defecțiunile electrice și diagnostichează defecțiunea, întocmește necesarul de piese și materiale pe care le predă șefului ierarhic;
 • Excecută reparații conform fișei de lucru (comandă, fișă revizie, etc.) transmisă de șeful ierarhic;

Mai multe detalii…
Sef Serviciu Intern de Prevenire si Protecție

Postul presupune:

 • Răspunde de activitatea din cadrul Serviciul Intern de Prevenire și Protecție.
 • Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie (S.I.P.P.) aplică reglementările legislative în vigoare și normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii și altor riscuri, securitatea muncii, protecția sănătății angajaților, gestionarea deșeurilor și protecția mediului, elaborarea de instrucțiuni proprii, specifice de securitate a muncii, și răspunde de acestea.

Mai multe detalii…
Specialist salarizare

Postul presupune:

 • Asigură activități legate de salarizarea personalului din cadrul Tursib,  în conformitate cu politicile și legislația în vigoare;
 • Asigură activități legate de evidența personalului din cadrul societății,  în conformitate cu politicile și legislația în vigoare.

Mai multe detalii…
Politica de resurse umane