Posturi disponibile

Economist

Suntem in cautarea unui economist talentat si motivat pentru a se alatura echipei noastre. Daca aveti abilitati solide de analiza, intelegere a pietelor financiare si capacitatea de a face prognoze precise, suntem interesati sa va cunoastem mai bine.

Principalele atributii si sarcini:

 Intocmirea de evidenţe şi rapoarte cu specific contabil:

Mai multe detalii…
Director general

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite pentru funcția de director general sunt următoarele:

 1. studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență in domeniul economic, juridic sau tehnic;
 2. cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
 3. capacitate deplină de exercițiu;
 4. să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
 5. să nu fi administrat/condus/manageriat întreprinderi publice ori societăţi comerciale declarate in insolventa sau faliment pe perioada mandatului/activitatii sale;
 6. minim 10 ani experiență profesionalăîn management/conducere întreprinderi publice ori societăţi comerciale;
 7. să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică, sa nu ii fi fost revocat contractul de mandat pentru neindeplinirea indicatorilor de performanta sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile candidatului în ultimii 5 ani;
 8. sa nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii;
 9. sa aiba  experiență în domeniile care privesc activitatea societății și anticipează provocările societății în anii următori;
 10. stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza atestata pe baza de documente medicale;
 11. sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru  infracţiunile prevăzute de Legea 656/2002 , respectiv pentru infracţiunile prevăzute de art.143-145 din Legea 85/2006.
 12. cunosterea legislaţiei privind societatile comerciale si privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011).

Mai multe detalii…
Director economic

Societatea TURSIB SA, prin expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS în consultare cu Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Societatii, anunţă continuarea procesului de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru o poziție de Director Economic al Societaţii TURSIB  S.A, în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,  aprobată prin Legea nr. 187/2023 și Hotărârea nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Mai multe detalii…
Auditor Public Intern
Auditor Public Intern

Postul presupune:

 • Efectuarea misiunii de audit public intern asupra tuturor activitatilor desfasurate in cadrul societatii pentru indeplinirirea obiectivelor acesteia;
 • Efectuarea activitatii de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management - financiar si control ale entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

Mai multe detalii…
Șef Departament Audit Public Intern
Șef Departament Audit Public Intern

Postul presupune:

Raspunde de elaborarea metodologiei si a Planului de audit public intern al Tursib S.A., respectiv: elaborarea documentelor specifice activitatii de audit public intern; gestionarea intregii activitati de audit public intern; urmarirea stadiului implementarii recomandarilor propuse prin misiunile de audit public intern; respectarea deontologiei profesionale si a Codului de etica a auditorilor.

Mai multe detalii…
Electrician auto

Postul presupune:

 • Execută lucrări de reparaţii, menţinere şi verificare a instalaţiilor electrice la autovehiculele din cadrul societăţii conform autorizației RAR;
 • Verifică defecțiunile electrice și diagnostichează defecțiunea, întocmește necesarul de piese și materiale pe care le predă șefului ierarhic;
 • Excecută reparații conform fișei de lucru (comandă, fișă revizie, etc.) transmisă de șeful ierarhic;

Mai multe detalii…
Sef Serviciu Intern de Prevenire si Protecție

Postul presupune:

 • Răspunde de activitatea din cadrul Serviciul Intern de Prevenire și Protecție.
 • Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie (S.I.P.P.) aplică reglementările legislative în vigoare și normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii și altor riscuri, securitatea muncii, protecția sănătății angajaților, gestionarea deșeurilor și protecția mediului, elaborarea de instrucțiuni proprii, specifice de securitate a muncii, și răspunde de acestea.

Mai multe detalii…
Responsabil alimentări

Obiectivele postului:

 • Alimentarea zilnica cu combustibil, aditivi Ad Blue si cu gaz natural comprimat a tuturor autovehiculelor Tursib la pompele existente din cadrul societatii;
 • Securizarea rezervoarelor autobuzelor cu cu sigilii Tursib inseriate;
 • Raspunde de luarea tuturor masurilor necesare pentru functionarea in conditii de securitate a instalatiei de alimentare cu gaz natural comprimat, urmarind continuu functionarea normala a acesteia;
 • Organizeaza primirea, pastrarea si distribuirea bunurilor din cadrul gestiunii pe care o coordoneaza de care este responsabil.

Mai multe detalii…
Conducător autobuz
Conducător autobuz

Postul presupune:

 • Transportul călătorilor în cele mai bune condiții de siguranță și confort;
 • Respectarea orarelor și graficelor de transport.

Mai multe detalii…
Mecanic auto pentru Atelierul de Revizii Reparații a parcului propriu
Mecanic auto pentru Atelierul de Revizii Reparații a parcului propriu

Postul presupune:

 • Executa lucrari de reparatii si mentenata la autovehiculele (autobuze) din cadrul societatii;

Mai multe detalii…
Politica de resurse umane