Posturi disponibile

Șef departament transport

Postul presupune:

 • Organizarea si coordonarea activitatii de transport public de persoane in conditii de eficienta maxima si cu respectarea legislatiei in vigoare;
 • Coordonarea si supravegherea activitatii personalului din subordine;
 • Urmarirea si analiz rapoartelor intocmite de personalul din subordine.

Read more…
Responsabil alimentări

Postul presupune:

 • Efectuează recepția cantitativă și calitativă a produselor petroliere pe baza actelor legale
  (facturi, avize și certificate de calitate);
 • Organizează activitatea de ducere a autovehiculelor Tursib în pompa de carburanți, pentru a
  se realiza alimentarea cu carburant (utilizând personalul de noapte și revizorul tehnic);
 • Realizează procesul de alimentare a autovehiculelor conform procedurilor interne aprobate;
 • Organizează activitatea de parcare a autobuzelor în incinta Tursib, astfel încât dimineața, să
  se poata realiza ieșirea în trasee, fără probleme.

Read more…
Electrician auto

Postul presupune:

 • Execută lucrări de reparaţii, menţinere şi verificare a instalaţiilor electrice la autovehiculele din cadrul societăţii conform autorizației RAR;
 • Verifică defecțiunile electrice și diagnostichează defecțiunea, întocmește necesarul de piese și materiale pe care le predă șefului ierarhic;
 • Excecută reparații conform fișei de lucru (comandă, fișă revizie, etc.) transmisă de șeful ierarhic;

Read more…
Responsabil calitate transport

Postul presupune:

 • Urmăreşte în permanenţă îmbunătăţirea calităţii transportului public local de călători;
 • Întocmește orarele pentru fiecare stație împreună cu coordonatorul transport;
 • Analizează toate reclamaţiile/ sesizările care privesc calitatea transportului;
 • Ține corespondența cu instituțiile abilitate întocmind documentele necesare obținerii de avize pentru desfășurarea activității;
 • Examinează cauzele care au generat reclamaţii, stabileşte acţiunile corective/ preventive şi urmăreşte implementarea acestora, efectuează reinstruirea angajatului reclamat;

Read more…
Specialist SSM

Postul presupune:

Răspunde de activitatea din cadrul Serviciul Intern de Prevenire și Protecție.

Principalele atribuții și sarcini:

 • Pe linie de sănătate și securitate în muncă:

- Desfăşoară activităţi de prevenire şi protecţie şi activităţi complementare de prevenire şi stingere a incendiilor şi protecţia mediului, conform prevederilor art.15, alin. (1) din HG 1425/2006 Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii ı̂n muncă nr. 319/2006,  respectiv activități de:

Read more…
Auditor Public Intern
Auditor Public Intern

Postul presupune:

 • Efectuarea misiunii de audit public intern asupra tuturor activitatilor desfasurate in cadrul societatii pentru indeplinirirea obiectivelor acesteia;
 • Efectuarea activitatii de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management - financiar si control ale entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

Read more…
Șef Departament Audit Public Intern
Șef Departament Audit Public Intern

Postul presupune:

Raspunde de elaborarea metodologiei si a Planului de audit public intern al Tursib S.A., respectiv: elaborarea documentelor specifice activitatii de audit public intern; gestionarea intregii activitati de audit public intern; urmarirea stadiului implementarii recomandarilor propuse prin misiunile de audit public intern; respectarea deontologiei profesionale si a Codului de etica a auditorilor.

Read more…
Conducător autobuz
Conducător autobuz

Postul presupune:

 • Transportul călătorilor în cele mai bune condiții de siguranță și confort;
 • Respectarea orarelor și graficelor de transport.

Read more…
Mecanic auto pentru Atelierul de Revizii Reparații a parcului propriu
Mecanic auto pentru Atelierul de Revizii Reparații a parcului propriu

Postul presupune:

 • Executa lucrari de reparatii si mentenata la autovehiculele (autobuze) din cadrul societatii;

Read more…
Politica de resurse umane