Posturi disponibile

Referent marketing
Referent marketing

Postul presupune:

 • Participă la dezvoltarea şi implementarea planului de marketing şi comunicare;
 • Propune şi implementează acţiuni de promovare a serviciilor companiei;

Read more…
Specialist recrutare și training
Specialist recrutare și training

Postul presupune:

 • Identifică și administrează canalele de recrutare potrivite pentru posturile vacante;
 • Concepe și postează anunțurile de recrutare pe baza discuțiilor cu șefii de departamente;
 • Selectează candidatii pe baza CV-urilor, în funcție de profilul candidatului și cerințele postului;

Read more…
Responsabil calitate transport
Responsabil calitate transport

Postul presupune:

 • Urmăreşte în permanenţă îmbunătăţirea calităţii transportului public local de călători;
 • Întocmește orarele pentru fiecare stație împreună cu coordonatorul transport;
 • Analizează toate reclamaţiile/ sesizările care privesc calitatea transportului;

Read more…
Responsabil logistică transport
Responsabil logistică transport

Postul presupune:

 • Execută activități specifice în cadrul departamentului transport;
 • Ține evidența distribuirii polițelor de asigurare RCA a autovehiculelor către conducătorii auto;

Read more…
Conducător autobuz
Conducător autobuz

Postul presupune:

 • Transportul călătorilor în cele mai bune condiții de siguranță și confort;
 • Respectarea orarelor și graficelor de transport.

Read more…
Mecanic auto pentru Atelierul de Revizii Reparații a parcului propriu
Mecanic auto pentru Atelierul de Revizii Reparații a parcului propriu

Postul presupune:

 • Executa lucrari de reparatii si mentenata la autovehiculele (autobuze) din cadrul societatii;

Read more…
Dispecer
Dispecer

Postul presupune:

 • Asigurarea procesului de dispecerizare si monitorizare a activitatii mijloacelor de transport public pe trasee;
 • Asigurarea activitatii de comunicare telefonica cu clientii/ calatorii;
 • Urmarirea graficului de circulatie al autobuzelor cu ajutorul panoului confectionat in acest scop si in programul de dispecerizare;

Read more…
Auditor Intern
Auditor Intern

Postul presupune:

 • Efectuarea misiunii de audit intern asupra tuturor activitatilor desfasurate in cadrul societatii pentru indeplinirirea obiectivelor acesteia;
 • Efectuarea activităţii de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management -financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

Read more…
Șef Department Tehnic
Șef Department Tehnic

Postul presupune:

 • Coordoneaza activitatea departamentului tehnic in concordanta cu obiectivele organizationale si cu activitatea celorlalte departamente;
 • Elaboreaza puncte de vedere, note de fundamentare sau alte documente asimilate, din partea Departamentului Tehnic, necesare pentru deciziile Directorului General, Directorul Tehnic;

Read more…
Inginer IT sisteme inteligente de transport
Inginer IT sisteme inteligente de transport

Postul presupune:

 • Asigură mentinerea in functiune a sistemelor ITS;
 • Urmarirea si integrarea softului de transport (Sistemelor de Transport Inteligente) furnizat de firmele cu care societatea are incheiat contract de colaborare;

Read more…
Gestionar depozit
Gestionar depozit

Postul presupune:

 • Organizarea, primirea, pastrarea si distribuirea bunurilor din cadrul gestiunii pe care o coordoneaza;
 • Primeste in depozit piese de schimb, bilete de calatorie, abonamente etc., bunuri aprovizionate pe baza de acte legale - avize de expeditie, facturi, chitante fiscale;

Read more…
Responsabil alimentări
Responsabil alimentări

Postul presupune:

 • Efectueaza receptia cantitativa si calitativa a produselor petroliere pe baza actelor legale (facturi, avize si certificate de calitate);
 • Organizeaza activitatea de ducere a autovehiculelor Tursib in pompa de carburanti, pentru a se realiza alimentarea cu carburant (utilizand personalul de noapte si revizorul tehnic);
 • Realizeaza procesul de alimentare a autovehiculelor conform procedurilor interne aprobate;
 • Organizeaza activitatea de parcare a autobuzelor in incinta Tursib, astfel incat dimineata, sa se poata realiza iesirea in trasee, fara probleme.

Read more…
Politica de resurse umane