Posturi disponibile

Arhiva din Februarie 2019 pentru Posturi disponibile

1. Conducător autobuz

Responsabilități: efectuează serviciul de transport public călători conform planificării transmise de șeful ierarhic.

Cerințe :

 • posesor  permis auto categoria D; posesor certificat de pregătire profesională (atestat transport persoane);
 • experiență de minim 1 an într-un post similar;
 • seriozitate, punctualitate, capacitate de adaptare, capacitate de concentare pe timp îndelungat, echilibru și stăpânire de sine.

2. Mecanic auto

Responsabilități: execută lucrări de reparații la autovehiculele din cadrul societății. 

Cerințe:

            • calificare adecvată în domeniu (profil mecanica auto);

            • îndemânare, precizie și rigurozitate în efectuarea operațiilor specifice, capacitate de comunicare și de lucru în echipă; dorința de învățare și perfecționare.

3. Agent  igienizare interior

Responsabilități:  execută lucrări de spălat interior a autovehiculelor societăţii.

Cerințe:

 • şcoala generală;
 • capacitate de adaptare; spirit de lucru în echipă; operativitate; rezistenţă la efort fizic.

4. Specialist salarizare

Responsabilități: asigură activități legate de salarizarea personalului din cadrul societății, în conformitate cu politicile și legislația în vigoare.

 • Întocmește statele de plată pentru personalul societății (inclusiv calculul contribuțiilor legale datorate și a reținerilor din salariu; baza de calcul a salariilor brute; respectarea salariului de încadrare, calcularea corectă a orelor suplimentare, a sporurilor, a altor indemnizații, concedii de odihnă, concedii medicale, drepturi ce decurg din Contractul Colectiv de Muncă, prime, tichete de masă, tichete cadou etc. în baza documentelor justificative primite de la departamentul resurse umane);
 • Calculează drepturile salariale conform pontajului, clauzelor negociate, politicii firmei și legislaţiei în vigoare;
 • Asigură calculul zilnic al foilor de parcurs avizate de către departamentul transport și prezintă la sfârșitul fiecărei lunii  situațiile centralizate solicitate de societate;
 • Intocmește alte situații/rapoarte la solicitarea societății.

Cerinte:

 • studii medii/superioare, curs inspector resurse umane, curs specializare evidență economică și finanțe constituie avantaj;
 • experiență  minim 2 ani în domeniu resurse umane și salarizare;
 • cunoștințe operare PC (MS Office), legislația muncii;
 • operativitate, atenție distributivă, obiectivitate, integritate şi corectitudine, sinteză și analiză,

responsabilitate, abordare profesionistă cu privire la confidențialitate, capacitate de adaptare,  spirit de lucru în echipă, dinamism,  capacitate de comunicare.

5. Responsabil comunicare și marketing

Responsabilități: stabilește și menține relații de comunicare dintre societate și public, prin intermediul mass-media.

 • Urmăreşte zilnic în media şi pe reţele de socializare aparţii referitoare la Tursib, le prezintă  şefului de departament;
 • Face propuneri de articole către presă pentru îmbunătaţirea imaginii Tursib, informarea clienţilor, sau privind diverse acţiuni care ar ajuta la bună desfăşurare a activităţii de transport public;
 • Zilnic verifică şi răspunde solicitărilor adresate Tursib pe facebook, sub îndumarea şefului de  departament;
 • Împreună cu şeful de departament concepe şi execută materiale pentru promovarea imaginii şi produselor Tursib, informarea publicului călător şi a personalului societăţii (hărţi, broşuri, orare staţii, pliante, afişe, etc.).

Cerinte:

 • studii superioare, specializare în marketing / comunicații și media / relații cu publicul / administrație și management;
 • cunoștințe privind structura și conținutul limbii române, inclusiv a înțelesului și ortografiei cuvintelor, regulilor de compoziție și a gramaticii;
 • cunoștințe operare PC (MS Office), navigare internet, o bună capacitate de comunicare prin telefon, e-mail;
 • bune abilități de înțelegere verbală, înțelegere a textelor scrise, expresivitate verbală și expresivitate scrisă;
 • experiență  minim 3 ani în domeniu;
 • foarte bune abilități de comunicare în scris, transmiterea cât mai eficientă a informațiilor, ascultare activă, înțelegerea textelor citite, atenție la detalii, perseverență, inițiativă, creativitate,  meticulozitate, spirit de lucru în echipă, atenție distributivă, obiectivitate, capacitate de a finaliza proiectele la termenul stabilit, abordare profesionistă cu privire la confidențialitate, orientare către client, seriozitate, autocontrol.

6. Responsabil calitate transport

Responsabilități: efectuează controale planificate în ceea ce privește respectarea în cadrul Tursib a procedurilor,  instrucțiunilor de lucru, regulamentelor interne, fișelor de post și propune măsuri de îmbunătățire a activităților, acolo unde se impune;

 • Analizează zilnic funcționarea sistemului GPS, rapoartele reieșite din monitorizarea GPS  comparativ cu datele înscrise în foile de parcurs;
 • Analizează toate reclamațiile / sesizările care privesc calitatea transportului (repartizate de departamentul Marketing) şi stabileşte, împreună cu şefii departamentelor implicate, acţiunile corective pentru eliminarea problemelor sesizate în reclamaţii;
 • Stabilește, împreună cu Managerul Calitate și șefii departamentelor implicate, măsurile pentru eliminarea cauzelor care au condus la primirea reclamațiilor și urmărește aplicarea lor, păstrând dovezi în acest sens;

Cerinţe:

 • studii tehnice superioare, curs de Managementul Calității constituie avantaj;
 • bune cunoștințe operare PC (MS Office);
 • experiență  minim 1 an în domeniu;
 • capacitate de adaptare, meticulozitate, spirit de lucru în echipă, capacitate de comunicare, operativitate, atenție distributivă, experiență în relațiile interumane, capacitate de planificare,  integritate şi corectitudine, responsabilitate, sinteză și analiză, dinamism.

CV –urile se depun  la sediul societăţii din Sibiu, str. Munchen, nr.1, departament R.U. sau prin fax la nr. 0269/210771, e-mail:  personal@tursib.ro