Procedura de colectare a datelor cu caracter personal

Eliberarea cardurilor abonament implica utilizarea datelor personale ale călătorilor.

SC TURSIB SA se obliga sa respecte prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Orice prelucrare de date cu caracter personal poate fi efectuata numai daca persoana vizata (în acest caz – călătorul Tursib) si-a dat consimțământul in mod expres si neechivoc.

SC TURSIB SA, operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755, [denumit in continuare „ Operatorul”], prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal:

  • nume, prenume, poza - aceste date vor fi înscrise pe cardul de transport
  • nume, prenume, CNP - aceste date vor fi stocate in baza de date a Operatorului

Preluarea datelor se va efectua prin scanarea cartii de identitate sau prin inregistrarea manuala a acestora pe baza unui document de identitate puse la dispozitia Operatorului:

  1. In cazul scanarii cartii de identitate, copia scanata NU se pastreaza de catre Operator, acesta preluand doar datele personale mentionate mai sus;
  2. In cazul preluarii manuale a datelor personale in baza unui document de identitate (CI, BI, pasaport, certificat de nastere) pus la dispozitie, fotografia necesara emiterii cardului de transport va fi realizata in momentul emiterii cardului, prin mijloace tehnice proprii ale Operatorului, de catre angajatii acestuia.

Prelucrarea datelor cu caracter personal menționate mai sus este destinata emiterii abonamentului de transport tip card. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de catre operator si vor fi comunicate autoritatilor publice locale, la solicitarea acestora.

Persoanele care doresc achizitionarea unui abonament tip card sunt obligate sa furnizeze datele sus mentionate, acestea fiind necesare emiterii abonamentului Tursib. Refuzul de furnizare a datelor determina imposibilitatea Operatorului de a elibera un abonament tip card nominalizat, la tariful aprobat prin hotărâre a Consiliului Local Sibiu si sustinut prin subventii, acordate de catre Primăria Municipiului Sibiu.

Conform Legii nr. 677/2001, persoanele care furnizează datele personale mentionate mai sus au dreptul de acces, de interventie asupra datelor si dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale. Totodată, au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale si sa solicite ștergerea datelor, precum si dreptul de a se adresa justitiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele interesate se vor adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la Departamentul Secretariat al Operatorului situat in Sibiu, str.Munchen, nr. 1, jud. Sibiu (in acest caz, alte mijloace de comunicare nu sunt acceptate de catre Operator).

Colectarea de date cu caracter personal prin mijloace frauduloase, neloiale sau ilegale este interzisă

SC Tursib SA va informeaza ca nu trebuie sa raspundeti, in nicio situatie, solicitarilor de a dezvalui informatii confidentiale indiferent de metoda cum sunt efectuate aceste solicitari si de modul prin care se solicita transmiterea acestora (solicitari verbale directe, solicitari prin telefon, solicitari venite prin intermediul unor mesaje de e-mail care par legitime, solicitari de a introduce datele pe site-uri de web care par legitime etc).

SC Tursib SA nu solicita, in nici o situatie, informatii confidentiale in mod direct, telefonic sau prin e-mail, dupa emiterea cardului.

Clientii SC Tursib SA care au primit astfel de mesaje sunt rugati sa nu dea curs solicitarilor .

SC Tursib SA este constienta de importanta protejarii informatiilor colectate despre dvs., în mod special acele informatii capabile sa va identifice ca individ ("informații personale"). Acest document guverneaza modul in care colectam si utilizam aceste informații.