Proiectul “ISEMOA”

Proiectul ISEMOA dorește să sprijine municipalitățile, orașele și regiunile în creșterea eficienței energetice în transporturi prin îmbunătățirea accesibilității lanțurilor de mobilitate din ușă-în ușă și permițând astfel tuturor cetățenilor și vizitatorilor (inclusiv persoanelor cu mobilitate redusă – PMR) să adopte un stil de viață mai puțin dependent de autoturismul personal. În plus, îmbunătățirea accesibilității spațiilor publice și a transportului public va crește calitatea și atractivitatea pentru transportul public și contribuie la creșterea siguranței mersului pe jos și pe bicicletă. Pentru a atinge acest scop, ISEMOA va proiecta scheme de management al calității pentru îmbunătățirea continuă a accesibilității lanțurilor de mobilitate din ușă-în ușă la nivel european. Aceste scheme de management al calității sunt procese standardizate de management al calității prin care o municipalitate, oraș sau regiune poate implementa (împreună cu un auditor extern) cele mai noi elemente de creștere a accesibilității spațiilor publice și a transportului public și pe baza acestora poate dezvolta propriile strategii și măsuri pentru îmbunătățirea continuă a accesibilității.

Schemele de management al calității propuse în cadrul proiectului ISEMOA vor ține cont de:

  • nevoile tuturor categoriilor de persoane cu mobilitate redusă (de ex: persoane cu dizabilități, persoane cu bagaje grele/voluminoase, persoane cu copii mici, persoane cu deficiențe temporare etc.)
  • întregul lanț de mobilitate din ușă-în ușă, incluzând mersul pe jos, pe bicicletă, transportul public, mobilitatea multi-modală
  • toate tipurile de bariere (de ex: bariere legate de condițiile fizice, de aspecte organizaționale, atitudinea persoanelor etc.)

Pentru a elabora aceste scheme de management al calității, proiectul ISEMOA se bazează pe implicarea continuă a tuturor entităților relevante, încă de la începutul proiectului: reprezentanți ai persoanelor cu mobilitate redusă, consultanți ai municipalităților și orașelor etc. În plus, dezvoltarea schemelor de management al calității va fi un proces iterativ, deoarece acestea vor fi implementate în 15 orașe din Europa și vor fi îmbunătățite pe baza feed-back-ului primit. Aceste procese de implementare vor crește gradul de conștientizare al factorilor de decizie locali și regionali în legătură cu corelația dintre eficiența energetică în transport și accesibilitatea. Mai mult, procesele de implementare vor iniția o comunicare între entitățile relevante la nivel local/regional și ajută la stabilirea unei strategii locale/regionale pentru îmbunătățirea accesibilității.

Obiectivele majore ale proiectului ISEMOA sunt legate de eficiența energetică în transport:

  • ISEMOA încurajează și susține entitățile publice pentru permiterea PMR să adopte un stil de viață mai puțin dependent de autoturismul personal
  • ISEMOA încurajează și susține entitățile publice pentru creșterea accesibilității transportului public și crește astfel atractivitatea acestuia
  • ISEMOA încurajează și susține entitățile publice pentru creșterea accesibilității spațiului public și permite astfel PMR să circule pe jos sau cu bicicleta în condiții de siguranță
  • ISEMOA susține învățarea și schimburile de cunoștințe între practicieni, angajați ai autorităților locale și experți prin audituri și activități în comun.

In perioada 11.07 – 29.07.2011, in statiile Tursib cu trafic mare de calatori au fost repartizati elevi voluntari, in scopul facilitarii accesibilitatii PMR in mijloacele de transport public.