Tratarea reclamatiilor in cadrul S.C. Tursib S.A.

Modul de tratare a reclamațiilor se execută în conformitate cu Ordonanța 27/30.01.2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr.233/2002.

Cetățenii, precum și organizațiile legal constituite au dreptul de a adresa petiții (cereri, reclamații, sesizări sau propuneri) instituțiilor publice, în scris ori prin poșta electronică.

Petițiile adresate către SC TURSIB SA pot fi:

Petiția trebuie să detalieze problema și să conțină cât mai multe date concrete, specifice fiecărui caz (ex: data, ora, traseu, stația de plecare, stația de coborâre, direcția de deplasare, număr de înmatriculare autobuz, etc.), pentru identificarea corectă a cauzelor și rezolvarea corespunzătoare a acesteia.

"Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și se clasează."

Petițiile transmise pe Facebook, la rubrica „Sugestii” a site-ului www.tursib.ro sau care nu au datele de corespondență complete nu vor primi răspuns scris, dar sunt luate în considerare la analizele petițiilor prezentate trimestrial managementului, de către Compartimentul Relații cu publicul.

Conducătorii autorităților și instituțiilor publice sesizate vor dispune măsuri de cercetare și analiză detaliată a tuturor aspectelor sesizate, pentru soluționarea legală a petițiilor ce le sunt adresate.

Modul de tratare a petițiilor în cadrul SC TURSIB SA:

  • petițiile sunt înregistrate și prezentate managerului general, zilnic;
  • managerul decide modul de rezolvare, în funcție de subiectul petiției:
    • se trimite delegat, în teren, pentru constatare;
    • se dispune efectuarea de studiu de trafic, pentru determinarea numărului de pasageri transportați;
    • investigarea personalului reclamat și rezolvarea problemei, etc.
  • tratarea și rezolvarea petițiilor se face astfel încât să se asigure protecția identității reclamantului și a personalului;
  • se formulează și se trimite răspuns scris petentului, în termenul legal.

"Instituțiile publice sesizate au obligația să comunice petiționarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiției, răspunsul, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă.

În situația în care aspectele sesizate prin petiție necesită o cercetare mai amănunțită, conducătorul instituției publice poate prelungi termenul de răspuns cu cel mult 15 zile.”

"În cazul în care un petiționar adresează aceleiași autorități sau instituții publice mai multe petiții, sesizând aceeași problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petițiile primite."

"Dacă după trimiterea răspunsului se primește o nouă petiție de la același petiționar, cu același conținut, aceasta se clasează, la numărul inițial făcându-se mențiune despre faptul că s-a răspuns."