Șef Departament Audit Public Intern

Dacă ești o persoană activă, ambițioasă și dornică să activezi în domeniul transportului de persoane, atunci te așteptăm în echipa Tursib S.A. Sibiu!

Postul presupune:

Raspunde de elaborarea metodologiei si a Planului de audit public intern al Tursib S.A., respectiv: elaborarea documentelor specifice activitatii de audit public intern; gestionarea intregii activitati de audit public intern; urmarirea stadiului implementarii recomandarilor propuse prin misiunile de audit public intern; respectarea deontologiei profesionale si a Codului de etica a auditorilor.

Principalele atributii si sarcini in zona de Audit Public Intern:

 • elaboreaza norme metodologice specifice pentru realizarea misiunilor de audit cu privire la activitatea  Tursib S.A.;
 • elaboreaza Carta auditului public intern;
 • elaboreaza proiectul planului de audit public intern pentru anul urmator, pe baza evaluarii riscului asociat diferitelor structuri, activitati, programe/proiecte sau operatiuni;
 • intocmeste proiectul actualizarii planului de audit public intern (referatul de modificare a planului de audit public intern), atunci cand este cazul;
 • executa misiuni de audit public intern cu privire la activitatea proprie a  societatii;
 • comunica compartimentelor auditate constatarile si recomandarile cuprinse in raportul de audit public intern;
 • elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern executate in  anul precedent, de compartimentul pe care il conduce, il prezinta directorului general pentru avizare si il transmite la entitatea publica ierarhic superioara;
 • pune la dispozitia organelor de control din afara societatii, la cererea scrisa si in timpul cand acestia executa verificari la Tursib S.A.,  rapoarte de audit public intern.

Cerinte obligatorii:

 • Studii superioare de lunga durata, finalizate cu diploma de licenta;
 • Certificate/ diplome sau alte acte doveditoare care atesta specializarea ca:
  • Auditor public intern, respectiv certificat de atestare a auditorului intern din sectorul public, emis de Ministerul Finantelor Publice prin Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI)
 • Constituie un avantaj perfectionarile (specializarile) in domeniul financiar – contabil si fiscal;
 • Vechime de minim 1 an in domeniul auditului public intern;
 • Abilitati pentru rezolvarea problemelor, de comunicare si de prezentare, atat orala, cat si in scris;
 • Capacitatea de a identifica probleme, de a formula ipoteze si solutii, de a raspunde pentru deciziile luate sau sarcinile indeplinite, indiferent de rezultat;
 • Cunostinte temeinice de operare PC (MS Office, Outlook, Internet);
 • Abilitati, calitati si aptitudini necesare: integritate, independenta, confidentialitate, initiativa, capacitate de analiza si sinteza, obiectivitate, profesionalism, aptitudini si calitati de organizare a activitatii specifice in cadrul misiunilor de audit.

NOTĂ:

Candidatii vor depune la sediul societatii Tursib S.A. situat in Sibiu, Strada Munchen nr. 1  un dosar care cuprinde urmatoarele documente:

 • a) curriculum vitae;
 • b) o declaratie privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilitatile auditorilor interni;
 • c) o lucrare in domeniul auditului public intern;
 • d) doua scrisori de recomandare de la persoane cu experienta in domeniul auditului intern.

Candidatul trebuie sa intruneasca obligatoriu cerintele Legii nr. 672/ 2002, republicata privind auditul public intern.

Angajarea se va face in urma primirii avizului favorabil de la entitatea publica ierarhic superioara, in conditiile legii.

Vor fi admise doar dosarele de candidatura complete si depuse la sediul Tursib S.A. conform cerintelor detaliate mai sus.

Ne dorim să avem o colaborare cât mai lungă și mai productivă.

Dacă îndeplinești toate aceste condiții te așteptăm sa ne transmiți CV-ul pe adresa de e-mail personal@tursib.ro sau poti depune CV-ul la sediul societății Tursib SA din Str. Munchen nr. 1, Sibiu.

Așteptăm cu interes să te cunoaștem!

Noi mișcăm orașul!

< Înapoi la toate posturile disponibile