Specialist salarizare

Dacă ești o persoană activă, ambițioasă și dornică să activezi în domeniul transportului de persoane, atunci te așteptăm în echipa Tursib S.A. Sibiu!

Postul presupune:

 • Asigură activități legate de salarizarea personalului din cadrul Tursib,  în conformitate cu politicile și legislația în vigoare;
 • Asigură activități legate de evidența personalului din cadrul societății,  în conformitate cu politicile și legislația în vigoare.

Principalele atribuții și sarcini:

                A. Atribuții și responsabilități referitoare la activitatea de salarizare:

 • Întocmește statele de plată pentru personalul societății (inclusiv calculul contribuțiilor legale datorate și a reținerilor din salariu; baza de calcul a salariilor brute; respectarea salariului de încadrare, calcularea corectă a orelor suplimentare, a sporurilor, a altor indemnizații, concedii de odihnă, concedii medicale, drepturi ce decurg din Contractul Colectiv de Muncă în vigoare, prime, tichete de masă, tichete cadou etc. în baza documentelor justificative primite de la departamentul resurse umane);
 • Calculează drepturile salariale conform pontajului, clauzelor negociate, politicii firmei și legislației în vigoare;
 • Operează calculele salariale privind avansul și lichidarea;
 • Înregistrează în programul informatic și verifică certificatele medicale;
 • Aplică corect și uniform algoritmul de calcul pentru toate situațiile prezentate;
 • Aplică/actualizează corect, conform legislației în vigoare, datele privind salarizarea personalului, inclusiv prevederile documentelor interne puse la dispoziție de societate;
 • Prezintă statele de plată în sumă brută și netă ale întregului personal al societății;
 • Întocmește lunar situația pentru plata drepturilor salariale și o transmite corect și la timp departamentului financiar contabilitate pentru a face viramentele;
 • Întocmește și distribuie fluturașii de salarii;
 • Întocmește declarații/ situații/ documente specifice activității de salarizare prestate (inclusiv D112) în formă actualizată;
 • Întocmește rapoartele lunare standard cu privire la costurile de personal;
 • Contribuie la fundamentarea sistemului de salarizare;
 • Întocmește adeverințe de salariu, adeverințe pentru concedii medicale etc. pentru salariații societății, adeverințe privind efectuarea orelor de noapte;
 • Gestionează o situație corectă a conturilor de carduri;
 • Menține relația cu partenerii de beneficii, carduri de masă, etc, realizează alimentarea cardurilor de masă și transmite raportările agreate în vederea emiterii de carduri de masa pentru noii angajați, activarea acestora precum și reînnoirea cardurilor expirate pentru angajații activi; 
 • Respectă prevederile legale de specialitate;
 • Ține evidența drepturilor concediilor medicale pentru întreg personalul;
 • Ține evidența concediilor de odihnă pentru fiecare departament și verifică pontajele cu cererile de concediu de odihnă, cu cererile de concediu de orice tip din cursul lunii, certificatele medicale și alte referate din cursul lunii;

            B. Atribuții și responsabilitati referitoare la activitatea de resurse umane (evidenta personalului in cadrul societatii):

 • Întocmește, conform legislației în vigoare, contractele individuale de muncă, acte adiționale la contractele individuale de muncă și angajamentele cadru ale salariaților societății;
 • Verifică valabilitatea actelor prezentate de angajați în vederea înscrierii lor în programul informatic utilizat;
 • Actualizează baza de date a societății, în urma negocierilor sau a schimbărilor de altă natura privind drepturile salariale, funcții, loc muncă; 
 • Întocmește situații pentru stabilirea salariului mediu pe unitate și a numărului mediu de salariați;
 • Calculează și ține evidența vechimii în muncă și a stagiului de cotizare, emițând acte adiționale la contractele individuale de muncă pentru modificarea numărului zilelor de concediu corespunzătoare;
 • Ține evidența salariaților care anterior angajării fuseseră șomeri, în vederea monitorizării îndeplinirii condițiilor legale referitoare la aceștia (facilități pentru angajare, perioada de menținere a raporturilor de muncă pentru facilități etc.);
 • La solicitarea șefului de departament resurse umane efectuează lucrări (referate, decizii, note interne), comunicări privind evidența și dinamica personalului din cadrul societății;
 • Eliberează adeverințele solicitate de angajații societății privind calitatea de salariat;
 • Eliberează toate actele conform legii la încetarea unui raport de muncă, sau în cazurile de suspendare a unui contract de muncă;
 • Ține evidența și face calculul sporului de noapte în vederea eliberării adeverințelor ce vizează sporul de noapte și întocmirii dosarelor de pensionare;
 • Întocmește deciziile de încetare a contractului individual de muncă;
 • Întocmește actele necesare (inclusiv note de lichidare) pentru personalul care încetează raporturile de muncă, conform prevederilor legale in vigoare si a procedurii interne de lucru;
 • Ține evidența concediilor de odihnă, a concediilor fără plată, a concediilor medicale, a nemotivatelor și a învoirilor pentru întreg personalul;
 • Întocmește situații statistice periodice (lunare, trimestriale și anuale), la solicitarea șefului de departament RU, referitoare la fondul de salarii și necesarul de personal;
 • Completează și transmite formularul INSSE lunar și trimestrial și/sau alte situații statistice solicitate de Direcția Județeană de Statistică Sibiu;
 • Întocmește prezența zilnică (pontajul) pentru departamentul Resurse Umane, Directori și Secretar;
 • Urmărește întocmirea prezentei zilnice (pontajul) a întregului personal al societății.

            Cerințe obligatorii:

 • Studii superioare; finalizarea studiilor de licență in domeniul economic – contabilitate -  reprezintă un avantaj
 • Atestat inspector resurse umane; Atestat inspector salarii;
 • Experiență demonstrată în domeniul salarizării și administrării de personal 2-4 ani;
 • Cunoştinţe solide de legislația fiscală,  legislaţia muncii şi legislaţia privind salarizarea;
 • Abilități excelente de analiză și atenție la detalii;
 • Cunoştinţe de operare PC, MS Office (in special Excel si Word) la nivel avansat;

            Aptitudini:

 • Abilități foarte bune de comunicare, planificare, organizare și coordonare a activităților, orientare către soluţii;
 • Profil personal orientat spre lucrul în echipă și ritm susținut;
 • Abilități de comunicare interpersonală, rezistență la stres, atenție distributivă și meticulozitate;
 • Gândire analitică, capacitate de previzionare şi rezolvare de probleme, iniţiativă, implicare în muncă;
 • Integritate şi corectitudine;
 • Seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii. 

Ne dorim să avem o colaborare cât mai lungă și mai productivă.

Dacă îndeplinești toate aceste condiții te așteptăm sa ne transmiți CV-ul pe adresa de e-mail personal@tursib.ro sau poti depune CV-ul la sediul societății Tursib SA din Str. Munchen nr. 1, Sibiu.

Așteptăm cu interes să te cunoaștem!

Noi mișcăm orașul!

< Înapoi la toate posturile disponibile