Titluri de călătorie

Informații generale


Ȋnainte de urcarea ȋn mijloacele de transport Tursib, călătorii trebuie să se asigure că se află în posesia unui titlu de călătorie valabil (bilet, legitimație zilnică, abonament), sau a unui card contactless cu care pot achiziţiona bilet direct din autobuz.

Biletele de călătorie vor fi validate în aparatele special montate în acest scop, imediat după urcarea în mijlocul de transport.

Sunt scutiți de la plata taxelor de călătorie următoarele categorii de persoane:

  • copiii cu vȃrsta sub 5 ani
  • copiii cu vȃrsta de peste 6 ani (inclusiv) cu domiciliul stabil în municipiul Sibiu şi elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat (grădiniţă, clasa pregătitoare, clasele I-VIII, elevii din învăţământul liceal, al şcolilor profesionale şi de ucenici), indiferent de domiciliu.
  • veteranii de război și văduvele de veterani de război - pe baza abonamentului gratuit eliberat de Tursib SA
  • persoanele persecutate din motive politice, dislocați, deportați - pe baza abonamentului gratuit eliberat de Tursib SA
  • foștii deținuți politici - pe baza abonamentului gratuit eliberat de SC Tursib SA
  • luptători care au contribuit la victoria revoluției române din decembrie 1989 sau urmași de eroi martiri, conform Legii 341/2004 modificată și completată, pe baza abonamentului gratuit eliberat de Tursib SA
  • persoanele cu handicap se vor legitima cu un document standard eliberat de Direcția Generală de Asistență Socială si Protecție a Copilului din fiecare județ. Toate aceste legitimații sunt valabile pentru transportul în comun pe tot teritoriul țării (indiferent de domiciliu)
  • studenții orfani sau proveniţi din casele de copii, care frecventează învățământul de stat, cursuri la zi (inclusiv master), în vârstă de maxim 26 ani- pe baza abonamentului gratuit eliberat de Tursib SA
  • toate categoriile de pensionari cu domiciliul stabil în municipiul Sibiu - pe baza cardului de pensionar emis de Tursib