Itinerar

Dus: Valea Aurie1 - str.Ludos - Calea Poplacii - str.Avrig - B-dul Victoriei - Piata Unirii - B-dul C.Coposu - pe sub podul garii - Gara

Întors: Gara - str. G-ral Magheru - str. Constitutiei - B-dul C.Coposu - Piata Unirii - str.A.Saguna - sos.A.Iulia - str.V.Carlova - Transilvaniei - B-dul Victoriei - str.Avrig - Calea Poplacii - str.Valea Aurie - str.Poiana - Valea Aurie 1

Stații

Faceți click pe denumirea stației pentru a se afișa programul acesteia.