2012-07-30


Publicat în

In aplicarea art. 29 alin. (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Consiliul de Administratie al SC Tursib SA, cu sediul social in Sibiu, Calea Dumbravii nr. 133-135, judetul Sibiu, avand codul unic de inregistrare nr. RO 789401 si numar de ordine in Registrul comertului J32/1024/1998, site www.tursib.ro,

ANUNȚ

organizarea procedurii de selectie pentru doi membri independenti si neexecutivi ai Consiliului de Administratie ai societatii Tursib SA. Persoanele selectate trebuie sa indeplineasca urmatoarele:

1. Conditii

1.1. Sa nu se afle in vreuna din cauzele de incompatibilitate prevazute de Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 (art. 73 indice 1 coroborat cu art. 6 alin. (2)).

1.2. Sa nu desfasoare personal si/sau prin intermediul unei persoane juridice, nici el si nici sotul sau sotia, precum si rudele si afinii acestora pana la gradul al IV-lea inclusiv, relatii de afaceri sau activitati in beneficiul unor societati comerciale/regii autonome concurente, cu acelasi domeniu de activitate sau care se afla in relatii de comert cu societatea Tursib;

1.3. Sa fie independenti, in sensul art. 138 indice 2 din Legea nr. 31/1990; 1.4. Sa nu fie functionar public numit de autoritatea locala (Consiliul Local al Municipiului Sibiu). 1.5. Sa nu fie sau sa nu fi fost in ultimii 3 ani in stare de litigiu cu societatea Tursib.

2. Criterii

2.1. experienta in activitatea de administrare/management a/al unor intreprinderi publice profitabile SAU a/al unor societatilor comerciale profitabile din domeniul de activitate al SC Tursib SA;

2.2. studii economice SI experienta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani constituie avantaj;

2.3. aptitudini manageriale si de comunicare constituie avantaj.

Procedura de desfasurare a concursului: 1. Persoanele interesate depun la sediul societatii Tursib, pana in data de 3 august 2012 ora 11,00, scrisoare de intentie, curriculum vitae, cazier, declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea conditiilor de la punctul 1. Conditii din prezentul anunt, precum si dovezile de indeplinire ale criteriilor de la punctele 2.1. si dupa caz 2.2. de mai sus; vor fi admise la concurs numai persoanele ale caror candidaturi sunt insotite de documentele solicitate in prezentul anunt.

  1. In data de 7 august 2012, incepand cu ora 10,00 se desfasoara, la sediul societatii Tursib, proba scrisa si interviul. Bibliografie pentru proba scrisa: Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata; OUG nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, modificata; OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice; Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata; Codul muncii republicat.

  2. Candidatii care vor obtine cea mai mare medie in urma probei scrise si a interviului vor fi propusi Adunarii Generale a Actionarilor de catre Consiliul de Administratie pentru numire ca membri ai Consiliului de Administratie.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel.: 0269-426100 int. 168, luni-vineri, orele 7:00 - 15:00