ANUNȚ VÂNZARE


SC TURSIB SA, cu sediul in mun.Sibiu, str.Munchen, nr.1, scoate la vânzare  prin licitaţie publică 54 autovehicule utilizate/second hand  (53 autobuze și 1 autoutilitara).

Autovehiculele se vând individual, fiecare autovehicul reprezentând un lot.

Licitația publica cu strigare se va desfășura în data de 31.05.2019, ora 10:00 la sediul vânzătorului din Sibiu, str. Munchen, nr.1.

In caz de neadjudecare, licitatia va fi reluata  după publicarea unui nou anunţ de vânzare, in termen de minim 5 zile de la data  licitatiei precedente.

Pretul de pornire la licitatie este situat intre 4.900 – 14.100 lei/autovehicul, fara TVA.

Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitatiei se pun la dispozitia solicitantilor contra cost, taxa fiind in valoare de 100 lei (exclusiv TVA), care se va achita in contul RO03RNCB0227036043890001, deschis la BCR Sibiu sau la casieria societatii.

Ofertantii vor achita o taxa de participare la licitatiein cuantum de 250 lei (exclusiv TVA) in contul RO03RNCB0227036043890001, deschis la BCR Sibiu sau la casieria societatii.

Inscrierea la licitatie se va face incepand cu data de 14.05.2019, ora 08:00 pana la data de 30.05.2019, ora 14:00, zilnic in intervalul 08:00 - 14:00 la sediul TURSIB SA – Secretariat.

Relatii privind  bunul  scos la vanzare se pot obtine de la sediul SC TURSIB SA, e-mail: juridic@tursib.ro,  tel: 0269/426100, 0728/288791 si 0728/288793.

Director  general
Dan Caprariu

Director economic
Anca Presecan

Sef Dep. Juridic- Achizitii Publice
Ramona Gligor


Etichete: