INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE


Construirea unei noi autobaze

Această invitaţie de participare la licitaţie decurge din Anunţul de Intenţie pentru proiectul cu număr de referinţă 7251-GPN-37026 care a fost publicat pe site-ul BERD, la secţiunea Anunţuri de Achiziţie (www.ebrd.com) în data de 10 ianuarie 2014. SC TURSIB SA, numit de aici înainte “Angajatorul” sau “Tursib”, intenţionează să folosească o parte a fondurilor împrumutului contractat de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) pentru acoperirea costurilor construcţiei unei noi autobaze la periferia oraşului Sibiu. Prin prezenta, Tursib face o cerere de oferte sigilate din partea constructorilor pentru următorul contract care va fi finanţat dintr-o parte a fondurilor împrumutului. Contractul presupune construirea unei noi autobaze:
 • Lucrările vor include în mare construcţia unei noi autobaze: construcţia unui busport, a unei clădiri administrative, a atelierelor, a unei staţii de carburant, a unei staţii de spălare, a unui stand de inspecţii tehnice şi a unor dotări exterioare.
 • Lucrările vor fi executate conform condiţiilor de contract FIDIC pentru lucrări de construcţie – FIDIC Red Book, prima ediţie 1999.
Ofertarea pentru acest Proiect este deschisă constructorilor din orice ţară. Termenul estimat de finalizare a contractului este de 18 luni, la care se adaugă o perioadă de notificare a defectelor de 5 ani. Pentru a se califica pentru atribuirea contractului, ofertanţii trebuie să îndeplinească criteriile minime:
 • O cifră de afaceri medie anuală de peste 10 milioane de Euro în ultimii 3 ani; în cazul unei asocieri, liderul asocierii trebuie să aibă o cifră de afaceri medie de peste 8 milioane de Euro, iar fiecare partener trebuie să aibă o cifră de afaceri medie de peste 6 milioane de Euro
 • Resurse financiare de minim 1.000.000 Euro
 • Indicatori financiari care să demonstreze o situaţiei financiară bună a Ofertanţilor în prezent şi profitabilitatea acestora pe termen lung.
 • Experienţa generală în contracte în calitate de constructor, subantreprenor sau manager al unor proiecte de construcţii în ultimii 5 ani care preced data limită de depunere a ofertelor.
 • 3 proiecte similare ca mărime şi tip în ultimii cinci ani. Recomandări din partea angajatorilor anteriori referitoare la proiecte/contracte similare.
 • Disponibilitatea personalului cheie care include:
 • Managerul de proiect – cu specializare în inginerie industrială, cu o experienţă profesională de peste 7 ani, dintre care 3 ani într-o poziţie similară în cazul unor lucrări de construcţii industriale, cu experienţă în proiectele finanţate internaţional şi cu condiţiile de contract FIDIC sau cu alte condiţii de contract similare, recunoscute internaţional care se aplică în industria constructoare, fluent în engleză;
 • 1 inginer constructor care are o experienţă profesională de peste 7 ani, dintre care 3 ani într-o poziţie de Diriginte de Şantier, cu experienţă în proiectele finanţate internaţional şi cu condiţiile de contract FIDIC sau cu alte condiţii de contract similare, recunoscute internaţional care se aplică în industria constructoare, capabil să vorbească limba engleză;
 • Expert materiale, expert utilităţi, fiecare dintre aceştia fiind un expert calificat cu o experienţă profesională de peste 7 ani, cu o cunoaştere dovedită a standardelor româneşti şi internaţionale (EN) şi capabil să vorbească limba engleză
 • Inginer constructor drumuri cu o experienţă profesională mai mare de 7 ani, cu o cunoaştere dovedită a standardelor româneşti şi internaţionale (EN) şi capabil să vorbească engleză

Puteţi achiziţiona un set complet al Documentaţiei de Licitaţie începând din data de 21 iulie 2014, după transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail indicată mai jos şi după plata unei taxe neramabursabile de 50 € (cincizeci EURO) sau echivalentul într-o monedă convertibilă, făcând dovada plăţii prin prezentarea chitanţei care atestă efectuarea plăţii în contul bancar (IBAN) RO03RNCB0227036043890001 deschis la BCR (Banca Comercială Română).

După primirea dovezii corespunzătoare privind efectuarea plăţii taxei nerambursabile, vă vom trimite prompt documentele. Dacă se solicită, documentele pot fi trimise imediat prin curier, dar nu vom acccepta răspunderea pentru pierderea sau livrarea cu întârziere a acestora. Mai mult, dacă se solicită, documentele pot fi transmise electronic, după prezentarea de către potenţialul ofertant a unei dovezi corespunzătoare privind plata taxei nerambursabile. În cazul unor discrepanţe între varianta electronică şi exemplarul tipărit al documentelor, va prevala varianta tipărită.

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de o garanţie de participare la licitaţie în valoare de 120.000 € sau echivalentul acestei sume într-o monedă convertibilă.

Ofertele trebuie livrate la biroul de la adresa de mai jos în data sau înainte de 25 septembrie 2014, ora 10 dimineaţa (a.m.), ora locală. Nu este permisă transmiterea electronică a ofertelor. Ofertele depuse cu întârziere vor fi respinse. Ofertele vor fi deschise în data de 25 septembrie 2014, la ora 10:15 a.m., în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor care doresc să participe.

Un tabel de înregistrare al potenţialilor ofertanţi care au achiziţionat documentaţia de licitaţie poate fi consultat la adresa de mai jos.

Potenţialii ofertanţi pot obţine mai multe detalii, pot consulta şi primi documentaţia de licitaţie de la următorul birou:

SC TURSIB SA

Calea Dumbravii Street, no. 133-135, Legal Department, Sibiu 550399, RO

Tel: +40 269 426 100,  Fax:+40 269 210 771

E-mail: juridic@tursib.ro

Clarificari Anexa nr. 1 Clarificari Tender Documents