ANUNȚ VÂNZARE


SC TURSIB SA, cu sediul in mun. Sibiu, str. Munchen, nr. 1, scoate la vanzare prin licitaţie publică 43 autovehicule utilizate/second hand  (42 autobuze si o autoutilitara).

            Autovehiculele se vand individual, fiecare  autovehicul reprezentand un lot.

Licitatia publica cu strigare se va desfasura in data de 10.10.2019, ora 10:00 la sediul vanzatorului din Sibiu, str. Munchen, nr.1.

Pretul de pornire la licitatie este situat intre  4.700 – 8.500 lei/autovehicul, fara TVA.

            Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitatiei se pun la dispozitia solicitantilor contra cost, taxa fiind in valoare de 100 lei (exclusiv TVA), care se va achitain contulRO03RNCB0227036043890001, deschis la BCR Sibiu sau la casieria societatii.

            Ofertantii vor achita o taxa de participare la licitatie  in cuantum de 250 lei (exclusiv TVA) in contulRO03RNCB0227036043890001, deschis la BCR Sibiu sau la casieria societatii.

Inscrierea la licitatie se va face in zilele de luni-vineri, in intervalul orar 08:00 - 14:00 incepand cu data de 01.10.2019 ora 08:00 si pana la data de 09.10.2019 ora 14:00, la sediul TURSIB SA – Secretariat.

Relatii privind  bunurile  scoase la vanzare se pot obtine de la sediul SC TURSIB SA,    e-mail: juridic@tursib.ro,  tel: 0269/426100 si 0728/288793.

Director  general

Dan Caprariu

Director economic

Anca Presecan

Sef  Dep. Juridic- Achizitii Publice

Ramona Gligor


Etichete: