Convocator Adunarea Generala a Acționarilor

Convocatorul AGA din data de 26.10.2021 si ordinea de zi:

Consiliul de Administrație al S.C. TURSIB S.A. cu sediul in Sibiu, str. Munchen, nr.1, jud. Sibiu

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, in data de 26.10.2021, ora 14:00,   cu următoarea ordine de zi:

a ședinței Adunării Generale a Acționarilor din data de 26.10.2021, ora 14:00

  1. Analiza și aprobarea proiectului de extindere a spațiului de garare prin achiziția unei suprafețe de teren de aproximativ 30.000 mp în Zona Industrială Vest.
  2. Prezentarea și aprobarea propunerii  de finanțare a  achiziției de teren, prin contractarea unui credit bancar de la Banca Comercială Romană SA în valoare de 6.000.000 lei cu ipotecă imobiliară asupra bunului achiziționat din credit, pe o perioadă de 6 ani.
  3. Aprobarea autorizării domnului Sebastian Torneanu, în calitate de Director General al TURSIB SA, să negocieze printre altele termenii Contractului de vânzare-cumparare și Contractului de creditare pana la semnarea acestuia, să redacteze, să semneze, să incheie, să execute, să furnizeze, să perfecteze, să înregistreze, să primească, să transmită, să modifice sau să completeze, unde este cazul, în numele și pe seama TURSIB SA, documentele menționate la punctele de mai sus, inclusiv pentru încheierea actelor notariale.
  4. Analiza și  aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al TURSIB SA pentru anul 2021, respectiv Anexa 1, Anexa 2, Anexa 4 și Anexa 5 conform prevederilor Ordinului nr.3818/2019 și Ordonanței Guvernului nr.26/2013, cu modificările și completările ulterioare.
  5. Prezentarea cererilor pentru reînnoirea mandatelor membrilor în funcție ai Consiliului de Administrație al TURSIB SA depuse în baza prevederilor art.29 alin.(14) din Ordonanța de Urgența nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
  6. Diverse

Pentru respectarea recomandărilor privind prevenirea răspândirii COVID 19 și adoptarea unei conduite sociale responsabile, ședința extraordinară a Adunării Generale a Acționarilor din data de 26.10.2021 ora 14:00 se va desfășura prin mijloace electronice, pe o platformă online, de videoconferință. Hotărârile se pot consulta pe site-ul oficial tursib.ro

                        Presedinte Consiliu de Administratie

                                            Mircea Ovidiu