Autobaze

Autobaza veche, din Calea Dumbrăvii 133-135 şi autobaza nouă, din Zona industrială vest

În perioada 1965 – 2016, transportul local din Sibiu a funcţionat în autobaza de pe Calea Dumbrăvii, nr.133 – 135.

În această perioadă, întreprinderea afuncţionat sub denumirile de ITS, IJTL, Tursib. Mai jos, puteţi viziona un film de prezentare a societăţii realizat în anul 2013, înainte de lansarea lucrărilor la autobaza nouă.

În luna mai 2008, Tursib propune Primăriei Municipiului Sibiu, schimbarea locaţiei sediului social într-o zonă industrială.

Argumente pentru schimbarea locaţiei autobazei:

  • Amplasarea vechiului sediu într-unul din cartierele rezidențiale ale oraşului avea impact negativ asupra mediului înconjurător şi asupra locuitorilor din zonă, datorită emisiilor de noxe, a poluării fonice;
  • Utilităţile (apa,canal, gaz) erau vechi şi depăşite;
  • Amplasarea depozitelor era nefuncțională;
  • Pentru modernizarea si ridicarea la standarde europene a vechiului sediu era nevoie de investiţii majore, care chiar dacă s-ar fi realizat nu ar fi putut asigura optimul ciclului tehnologic.

In prima jumătate a anului 2011 s-a efectuat „Studiu de fezabilitate”, având la bază un concept general, în care au fost ordonate optim toate funcţiunile necesare.

Cerințe de baza ale viitoarei investiții:

  • Modernizarea mentenanţei
  • Optimizarea proceselor de muncă şi a volumului de muncă implicat 
  • Reducerea costurilor de operare 
  • Reducerea poluării mediului (zgomot, CO2, etc.) 
  • Creşterea calităţii şi eficienţei TURSIB 
  • Gestionarea eficientă aenergiilor şi a deşeurilor

Terenul unde urma să fie realizată investiţia se afla în zona industrială vestică a oraşului Sibiu, în apropierea Aeroportului internaţional Sibiu, la circa 6 km de centrul municipiului şi la circa 4 km centura ocolitoare a acestuia.

Suprafaţa terenului era de circa 35.000 m² fiind mărginit la sud de către strada Munchen,  iar la est şi nord de către strada Barcelona.

La 01.04.2014 Tursib, reprezentat de dl. Adrian Popa – director general şi Primăria Municipiului Sibiu, reprezentată de dl. Klaus Iohannis – primar, au semnat  contractul pentru  un credit în valoare de 4,8 milioane de Euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), bani ce urmau a fi investiți pentru construcția unei noi autobaze în Zona Industrială Vest.

In 26 martie 2015, în prezenţa doamnei Fodor Astrid Cora – primar interimar al Municipiului Sibiu, au început lucrările de construcţie  a  unui nou sediu  al SC TURSIB SA -societatea de transport public din Sibiu.

La finalul anului 2016, autobaza cu toate funcţiunile a fost relocată în sediul din str. Munchen, nr.1.