INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE

Construirea unei noi autobaze

Această invitaţie de participare la licitaţie decurge din Anunţul de Intenţie pentru proiectul cu număr de referinţă 7251-GPN-37026 care a fost publicat pe site-ul BERD, la secţiunea Anunţuri de Achiziţie (www.ebrd.com) în data de 10 ianuarie 2014.SC TURSIB SA, numit de aici înainte “Angajatorul” sau “Tursib”, intenţionează să folosească o parte a fondurilor împrumutului contractat de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) pentru acoperirea costurilor construcţiei unei noi autobaze la periferia oraşului Sibiu.Prin prezenta, Tursib face o cerere de oferte sigilate din partea constructorilor pentru următorul contract care va fi finanţat dintr-o parte a fondurilor împrumutului.Contractul presupune construirea unei noi autobaze:
 • Lucrările vor include în mare construcţia unei noi autobaze: construcţia unui busport, a unei clădiri administrative, a atelierelor, a unei staţii de carburant, a unei staţii de spălare, a unui stand de inspecţii tehnice şi a unor dotări exterioare.
 • Lucrările vor fi executate conform condiţiilor de contract FIDIC pentru lucrări de construcţie – FIDIC Red Book, prima ediţie 1999.
Ofertarea pentru acest Proiect este deschisă constructorilor din orice ţară. Termenul estimat de finalizare a contractului este de 18 luni, la care se adaugă o perioadă de notificare a defectelor de 5 ani.Pentru a se califica pentru atribuirea contractului, ofertanţii trebuie să îndeplinească criteriile minime:
 • O cifră de afaceri medie anuală de peste 10 milioane de Euro în ultimii 3 ani; în cazul unei asocieri, liderul asocierii trebuie să aibă o cifră de afaceri medie de peste 8 milioane de Euro, iar fiecare partener trebuie să aibă o cifră de afaceri medie de peste 6 milioane de Euro
 • Resurse financiare de minim 1.000.000 Euro
 • Indicatori financiari care să demonstreze o situaţiei financiară bună a Ofertanţilor în prezent şi profitabilitatea acestora pe termen lung.
 • Experienţa generală în contracte în calitate de constructor, subantreprenor sau manager al unor proiecte de construcţii în ultimii 5 ani care preced data limită de depunere a ofertelor.
 • 3 proiecte similare ca mărime şi tip în ultimii cinci ani. Recomandări din partea angajatorilor anteriori referitoare la proiecte/contracte similare.
 • Disponibilitatea personalului cheie care include:
 • Managerul de proiect – cu specializare în inginerie industrială, cu o experienţă profesională de peste 7 ani, dintre care 3 ani într-o poziţie similară în cazul unor lucrări de construcţii industriale, cu experienţă în proiectele finanţate internaţional şi cu condiţiile de contract FIDIC sau cu alte condiţii de contract similare, recunoscute internaţional care se aplică în industria constructoare, fluent în engleză;
 • 1 inginer constructor care are o experienţă profesională de peste 7 ani, dintre care 3 ani într-o poziţie de Diriginte de Şantier, cu experienţă în proiectele finanţate internaţional şi cu condiţiile de contract FIDIC sau cu alte condiţii de contract similare, recunoscute internaţional care se aplică în industria constructoare, capabil să vorbească limba engleză;
 • Expert materiale, expert utilităţi, fiecare dintre aceştia fiind un expert calificat cu o experienţă profesională de peste 7 ani, cu o cunoaştere dovedită a standardelor româneşti şi internaţionale (EN) şi capabil să vorbească limba engleză
 • Inginer constructor drumuri cu o experienţă profesională mai mare de 7 ani, cu o cunoaştere dovedită a standardelor româneşti şi internaţionale (EN) şi capabil să vorbească engleză

Puteţi achiziţiona un set complet al Documentaţiei de Licitaţie începând din data de 21 iulie 2014, după transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail indicată mai jos şi după plata unei taxe neramabursabile de 50 € (cincizeci EURO) sau echivalentul într-o monedă convertibilă, făcând dovada plăţii prin prezentarea chitanţei care atestă efectuarea plăţii în contul bancar (IBAN) RO03RNCB0227036043890001 deschis la BCR (Banca Comercială Română).

După primirea dovezii corespunzătoare privind efectuarea plăţii taxei nerambursabile, vă vom trimite prompt documentele. Dacă se solicită, documentele pot fi trimise imediat prin curier, dar nu vom acccepta răspunderea pentru pierderea sau livrarea cu întârziere a acestora. Mai mult, dacă se solicită, documentele pot fi transmise electronic, după prezentarea de către potenţialul ofertant a unei dovezi corespunzătoare privind plata taxei nerambursabile. În cazul unor discrepanţe între varianta electronică şi exemplarul tipărit al documentelor, va prevala varianta tipărită.

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de o garanţie de participare la licitaţie în valoare de 120.000 € sau echivalentul acestei sume într-o monedă convertibilă.

Ofertele trebuie livrate la biroul de la adresa de mai jos în data sau înainte de 25 septembrie 2014, ora 10 dimineaţa (a.m.), ora locală. Nu este permisă transmiterea electronică a ofertelor. Ofertele depuse cu întârziere vor fi respinse. Ofertele vor fi deschise în data de 25 septembrie 2014, la ora 10:15 a.m., în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor care doresc să participe.

Un tabel de înregistrare al potenţialilor ofertanţi care au achiziţionat documentaţia de licitaţie poate fi consultat la adresa de mai jos.

Potenţialii ofertanţi pot obţine mai multe detalii, pot consulta şi primi documentaţia de licitaţie de la următorul birou:

SC TURSIB SA

Calea Dumbravii Street, no. 133-135, Legal Department, Sibiu 550399, RO

Tel: +40 269 426 100,  Fax:+40 269 210 771

E-mail: juridic@tursib.ro

ClarificariAnexa nr. 1ClarificariTender Documents

2014-08-27

Ca urmare a lucrărilor care se desfăşoară în intersecţiile str.Kogălniceanu cu str.Măgheranului şi str.Kogălniceanu cu str. Kiev începând cu data de 28.08.2014, autobuzele de pe traseul 18 vor circula deviat dupa cum urmează:

   - în sensul de mers spre Ţiglari se va circula astfel: Gara - ..……. - str. Pedagogilor – str. Reconstrucţiei - str. T. Vladimirescu – str. Paris – str.Măgheranului ……………. Ţiglari  . 

Statia “KIEV” de pe str.Kogalniceanu se va muta  pe str. T.Vladimirescu inainte de intersectia cu str.Kiev.

   - în sensul de mers spre Gară, se va circula astfel:  Ţiglari.………… - str. Măgheranului – str. Paris – str.T. Vladimirescu – str. Reconstrucţiei – str. Lungă………… - Gară.  

Staţia “KOGALNICEANU” de pe str.Kogalniceanu se va muta pe str. T.Vladimirescu după intersecţia cu str.Kiev . 

2014-08-12

PROGRAMUL DE CIRCULATIE AL MIJLOACELOR DE TRANSPORT ALE SC TURSIB SA IN DATA DE 15.08.2014

Pe toate traseele se va circula in programele de sambata, cu exceptia traseelor  112, 116, 117, 118, pe care se va circula dupa urmatorul program:

 • Pe traseul 112, plecarile din statia IRMES vor fi la orele: 6:10; 14:10; 22:20
  • iar din statia SC CONTINENTAL la orele: 7:15; 15:15; 23:15.
 • Pe traseul 116, plecarile din statia Valea Aurie vor fi la orele: 6:20; 14:20; 22:20
  • iar din statia SC CONTINENTAL la orele: 7:15; 15:15; 23:15.
 • Pe traseul 117, plecarile din statia OBI vor fi la orele: 6:19;  14:19;  22:19
  • iar din statia SC CONTINENTAL la orele: 7:15; 15:15; 23:15.
 • Pe traseul 118, plecarile din statia GUSTERITA vor fi la orele:         6:10;  14:10; 22:10
  • iar din statia   SC CONTINENTAL la orele:  7:15; 15:15; 23:15.

 

2014-08-05

In atenţia călătorilor

Pentru rezolvarea unor probleme tehnice ale aparaturii de eliberare a abonamentelor, în data de 6  august 2014, Agenţia Tursib va vinde doar bilete.

In această zi:

 • se vor emite carduri abonament, dar încărcarea se va efectua la chioşcurile Tursib
 • nu se vor emite carduri de pensionari.

                Vă mulţumim pentru înţelegere.

 

                                                                                CONDUCEREA TURSIB

2014-08-01

In atentia calatorilor

In zilele de 01 si 02.08.2014, intre orele 8:00 – 16:00, se va inchide circulatia pe str.Europa Unita pe portiunea cuprinsa intre intersectiile cu str.Florian Rieger si str.Milano, pentru lucrari la reteaua de canalizare.
In perioada inchiderii circulatiei, autobuzele de pe traseele 111, 113, 114 si 115 vor circula deviat.
In sensul de mers spre Marquardt se va circula:.......str.Turda – str.Barcelona – str.Milano – Str.Europa Unita...........Marquardt.
In sensul de mers spre sos.Alba Iulia se va circula: Marquardt........ str.Europa Unita – str.Milano – str.Barcelona – str.Turda – sos.Alba Iulia ..........
In acea perioada, autobuzele de pe traseele sus mentionate nu vor mai ajunge in statiile: Takata, Siemens, Phoenix M.P.1 si Phoenix M.P.2.

Va multumim pentru intelegere.

 

2014-07-29

Ca urmare a deteriorarii carosabilului de pe str. BARCELONA, incepand cu data de 29.07.2014 ora 20:00 si pana la remedierea lucrarilor, autobuzele de pe traseele 11, 112, 116, 117 si 118

vor circula deviat in sensul de mers spre ORAS dupa cum urmeaza:

Continental – str. Salzburg – sos.Alba Iulia – ...

si vor opri in statiile:

Continental, SNR Rulmenti 2( vis a vis de firma), Aeroport 1 – ...

Autobuzele de pe traseele sus mentionate  nu vor mai ajunge in statiile: Harting 1, Biomin si Phoenix M.P.1.

2014-07-16

Ca urmare a desfăşurării „Turului ciclist al Sibiului”, în zilele de 19 – 20.07.2014 se vor modifica  programele de circulaţie ale traseelor 13 şi 22, după cum urmează:

Traseul 22 (Sibiu – Paltiniş)

Sâmbătă 19.07.2014Plecări din Sibiu (staţia Gară):  7.00; 11.00Plecări din Păltiniş:                   9.00; 17.30Duminică 20.07.2014Plecări din Sibiu (staţia Gară):  6.30; 12.30; 16.00Plecări din Păltiniş:                   8.00; 14.00; 17.30

Traseul 13

Duminică 20.07.2014    Între orele 8.30 – 12.30 va întorce în staţia „Cimitir”, deci nu va ajunge în staţiile „Dumbrava”, respectiv „Muzeul Astra”.Ne cerem scuze stimatei clientele pentru eventualele perturbări ale programului de circulaţie pe perioada desfăşurării evenimentului.

2014-07-08

In conformitate cu HCL 122/2014, începând cu luna iulie 2014 pensionarii cu domiciliul în Municipiul Sibiu vor circula gratuit cu mijloacele de transport public urban pe baza cardului de pensionar. Tursib a emis până în prezent peste 28000 de carduri pentru pensionari.

Tursib a încheiat convenţii privind schimbul de date cu caracter personal pentru confirmarea lunară, nominală a calităţii de pensionar cu Casa Judeţeană de Pensii Sibiu şi Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Nationale. Ca urmare, pensionarilor arondaţi acestor case de pensii li se vor activa lunar cardurile direct în baza de date. Pensionari de la Casa Judeţeană de Pensii Sibiu şi Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Nationale nu mai trebuie să vină lunar la Tursib pentru validare.

Pensionarii arondaţi altor case de pensii (M.A.I., Casa de Pensii a Notarilor Publici, etc.) decât cele menţinate mai sus vor trebui să se prezinte după data de 20 a fiecărei luni pentru validarea cardului pentru luna următoare.

2014-06-30

Reamintim stimatei clientele că pe baza cărţii/buletinului de identitate şi a cuponului de pensie se eliberează carduri personalizate pentru pensionarii cu domiciliul în Municipiul Sibiu. Acest card va reprezenta titlul de călătorie valabil pentru transportul gratuit al pensionarilor cu mijloacele de transport public în interiorul municipiului Sibiu.

Cardurile se pot obţine de la Agenţia Tursib, din Calea Dumbrăvii, nr. 133 – 135, de luni până vineri între orele 7.00 – 21.00.

După data de 1 iulie 2014, pensionarii vor prezenta la control cardul Tursib personalizat sau un alt titlu de călătorie valabil (bilet, abonament), în caz contrar vor fi amendaţi de echipele de inspectori trafic.

Totodata anunţăm pensionarii MapN că nu mai este necesar să vină lunar la SC Tursib SA pentru reîncărcarea cardului personalizat de pensionar.