2012-07-30

In aplicarea art. 29 alin. (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Consiliul de Administratie al SC Tursib SA, cu sediul social in Sibiu, Calea Dumbravii nr. 133-135, judetul Sibiu, avand codul unic de inregistrare nr. RO 789401 si numar de ordine in Registrul comertului J32/1024/1998, site www.tursib.ro,

ANUNȚ

organizarea procedurii de selectie pentru doi membri independenti si neexecutivi ai Consiliului de Administratie ai societatii Tursib SA. Persoanele selectate trebuie sa indeplineasca urmatoarele:

1. Conditii

1.1. Sa nu se afle in vreuna din cauzele de incompatibilitate prevazute de Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 (art. 73 indice 1 coroborat cu art. 6 alin. (2)).

1.2. Sa nu desfasoare personal si/sau prin intermediul unei persoane juridice, nici el si nici sotul sau sotia, precum si rudele si afinii acestora pana la gradul al IV-lea inclusiv, relatii de afaceri sau activitati in beneficiul unor societati comerciale/regii autonome concurente, cu acelasi domeniu de activitate sau care se afla in relatii de comert cu societatea Tursib;

1.3. Sa fie independenti, in sensul art. 138 indice 2 din Legea nr. 31/1990; 1.4. Sa nu fie functionar public numit de autoritatea locala (Consiliul Local al Municipiului Sibiu). 1.5. Sa nu fie sau sa nu fi fost in ultimii 3 ani in stare de litigiu cu societatea Tursib.

2. Criterii

2.1. experienta in activitatea de administrare/management a/al unor intreprinderi publice profitabile SAU a/al unor societatilor comerciale profitabile din domeniul de activitate al SC Tursib SA;

2.2. studii economice SI experienta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani constituie avantaj;

2.3. aptitudini manageriale si de comunicare constituie avantaj.

Procedura de desfasurare a concursului: 1. Persoanele interesate depun la sediul societatii Tursib, pana in data de 3 august 2012 ora 11,00, scrisoare de intentie, curriculum vitae, cazier, declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea conditiilor de la punctul 1. Conditii din prezentul anunt, precum si dovezile de indeplinire ale criteriilor de la punctele 2.1. si dupa caz 2.2. de mai sus; vor fi admise la concurs numai persoanele ale caror candidaturi sunt insotite de documentele solicitate in prezentul anunt.

  1. In data de 7 august 2012, incepand cu ora 10,00 se desfasoara, la sediul societatii Tursib, proba scrisa si interviul. Bibliografie pentru proba scrisa: Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata; OUG nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, modificata; OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice; Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata; Codul muncii republicat.

  2. Candidatii care vor obtine cea mai mare medie in urma probei scrise si a interviului vor fi propusi Adunarii Generale a Actionarilor de catre Consiliul de Administratie pentru numire ca membri ai Consiliului de Administratie.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel.: 0269-426100 int. 168, luni-vineri, orele 7:00 - 15:00

2012-06-01

Pe perioada închiderii Viaductului de la Gara Mică, pentru lucrări de reabilitare, autobuzele de pe traseele 1 și 117 vor circula numai până la stația "Terezian", cu menținerea frecvenței actuale, după un program ce va fi afișat în stațiie Tursib corespunzatoare.

Pentru deservirea călătorilor care circulă în/din Viile Sibiului se va înființa un traseu nou - traseul 19 și un nou capăt de linie "Terezian2", pe strada Lungă - vis a vis de stația "Terezian".

TRASEUL 19: Terezian - Viile Sibiului

Itinerar

Dus: Terezian 2 - str.Lunga - str.Rusciorului - str.Tg.Fanului - str.N.Teclu - str.Constitutiei - str.Balea - str.Stefan cel Mare - str.H.Coanda - Centura ocolitoare - D.N.14 - Viile Sibiului.

Întors: Viile Sibiului - D.N.14 - Calea Surii Mari - Obor - intoarce in sensul giratoriu Obor - Calea Surii Mari - Centura ocolitoare - str.H.Coanda - str.Stefan cel Mare - str.Balea - str.Constitutiei - str.Abatorului - str.Tg.Fanului - str.Raului - str.Gladiolelor - str.Lunga - Terezian 2

Statii

Durata de la capat de linie Denumirea statiei Legaturi cu alte trasee
- Terezian 2  
1 min. Rusciorului 1 2, 18
3 min. Libertatea 2, 18, 115
4 min. Appollo 2, 18, 115
5 min. Constitutiei 15, 18
6 min. Policlinica Stomatologica 15
8 min. Trei Stejari 1 15
9 min. Ceferistilor 1 15
10 min. Viaduct Vasile Aaron 15
12 min. Comtram 2 14
23 min. Viile Sibiului 3  
24 min. Viile Sibiului 1  
Durata de la capat de linie Denumirea statiei Legaturi cu alte trasee
- Viile Sibiului 1  
1 min. Viile Sibiului 2  
4 min. Opel  
5 min. Obor  
15 min. Comtram 1 14
17 min. Comsilcost 15
18 min. Ceferistilor 2 15
19 min. Trei Stejari 2 15
21 min. Moto Velo 15
23 min. Abatorului 2, 18, 115
25 min. Liceul Independenta 2
27 min. Terezian 2  
 

Legaturi cu alte trasee din statiile apropiate

  • cu traseele 1, 16, 18, 115 si 117 din statia "Terezian" - vis a vis de "Terezian 2";
  • cu traseele: 5, 10, 12, 13, 17 si 118 din statia "Parcul Tineretului" pozitionata in apropierea statiei "Constitutiei";
  • cu traseele 2, 112 si 114 din statia "Piata V. Aaron" aflata in apropierea statiei "Viaduct V. Aaron".

Ore de plecare

Luni - Vineri

Plecări din statia Terezian 2
06:00
06:28
07:00
07:35
08:10
09:30
10:50
12:10
13:20
14:30
15:20
15:45
16:50
18:10
19:20
20:20
21:20
22:35
 
Plecări din Viile Sibiului
05:30
06:30
07:00
07:30
08:20
08:50
10:10
11:30
12:45
14:40
15:10
16:00
16:20
17:30
18:45
19:50
20:50
21:50
23:05
 

Sâmbătă - Duminică

Plecări din statia Terezian 2
06:10
07:30
09:50
11:10
13:30
14:50
16:10
17:30
18:50
20:10
21:20
 
Plecări din Viile Sibiului
05:30
06:50
08:10
10:30
12:50
14:10
15:30
16:50
18:10
19:30
20:45
21:55
 

PROGRAMUL DE CIRCULATIE AL MIJLOACELOR DE TRANSPORT SC TURSIB SA IN PERIOADA 23.04.2011- 25.04.2011

In ziua de 23.04.2011 pe toate traseele se va circula in programele de sambata .

Suplimentar, pe traseul 13 ( Gara – Muzeul Satului) , in noaptea de 23 spre 24 aprilie 2011 intre orele 23.00 – 04.30 vor circula 2 autobuze cu plecari la “fix” si la si “30 min”(prima plecare – 23:00 din Gara , ultima plecare de la Muzeul Satului - ora 04:00).

2011-03-03

Conform art.1 si art.6 din HG nr.309/06.05.1996 actualizata:

ART. 1 Elevii si studentii din invatamintul de stat si din invatamintul particular acreditat beneficiaza de tarif redus cu 50% pentru transportul local in comun, de suprafata si subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar si naval, in tot timpul anului calendaristic.

2011-02-28

Studenții Universității Lucian Blaga din Sibiu beneficiază de abonamente cu reducere de 50%. Costul unui abonament pentru o lună este de 25 lei, iar pentru o 1/2 lună - 15 lei. Abonamentele se eliberează de la 1 - 30(31) ale lunii, sau 1 - 15, 16 - 30(31) ale lunii.

2011-02-01

SC Tursib SA anunță publicul călător că plata titlurilor de călătorie (bilete, legitimații zilnice, abonamente) se poate realiza și cu cardul. In toate punctele de vanzare Tursib au fost instalate POS (Electronic Founds Transfer Points of Sale).

Vă invităm ca pentru plata titlurilor de călătorie Tursib să folosiți și această metodă de plată, la care nu se percepe comision.